(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون گونگ در فرانسه در 20 اکتبر2022 با برگزار فعالیت‌هایی در محوطه دانشگاه پاریس آزار و شکنجه حزب کمونیست چین (ح‌.ک.‌چ) را افشا کردند. بسیاری از دانشجویان بروشورهای اطلاعاتی فالون گونگ را دریافت کردند و دادخواست پایان دادن به جنایات ح.ک.چ را امضا کردند.

در فرصت استراحت بین کلاس‌ها به دانشجویان درباره فالون گونگ گفته شد.

بازآفرینی شکنجه تمرین‌کنندگان فالون گونگ توسط ح.ک.چ.

دانشجویان دادخواست پایان دادن به آزار و شکنجه را امضا می‌کنند.

سناتور آندره گاتونین از شهرستان او-دو-سن در این فعالیت‌ها شرکت کرد تا حمایت خود را از فالون گونگ نشان دهد.

سناتور آندره گاتونین در کنار تمرین‌کنندگان فالون گونگ در بازآفرینی جنایات شکنجه توسط ح.ک.چ.

استفانی فربالت، پروفسور انگلیسی، به یک تمرین‌کننده فالون گونگ گفت که در سال 2000 زبان فرانسه را در چین تدریس می‌کرد و درباره آزار و شکنجه گروه‌های دیگر توسط ح.ک.چ شنیده است. این اولین باری بود که او در مورد آزار و شکنجه فالون گونگ مطلع می‌شد.خانم فرباولت گفت: «بسیار نگران‌کننده است. آنها برخلاف آنچه دولت ادعا می‌کند افرادی صلح‌‌طلب هستند. ح.ک.چ بسیاری از سوابق فکری و تاریخی را که بخشی از فرهنگ غنی چین هستند، از بین برده است. میراث فرهنگی دقیقاً افتخار چین است اما نابود شده است! غم‌انگیز است که می‌شنوم که فالون گونگ ممنوع شده است!»

استفانی فرباولت

آرتور سالوادور، دانشجوی فیزیک، با شنیدن دربارۀ جنایت برداشت اجباری اعضای بدن تمرین‌کنندگان فالون گونگ توسط ح.ک.چ حیرت‌‌زده شد. او گفت: «کاری که دولت چین انجام داده نفرت‌انگیز است! آزار و شکنجه باید متوقف شود!»

آرتور سالوادور (سمت راست) و دوستانش.

لیزا دولما ساکن محلی، چین را دوست دارد زیرا کشور زیبایی است. او معتقد است که ح.ک.چ فرو می‌پاشد، درست همانطور که برای دیوار برلین اتفاق افتاد.

کلیۀ مطالب منتشرشده در این وب‌سایت دارای حق انحصاری کپی‌رایت برای وب‌سایت مینگهویی است. مینگهویی به‌طور منظم و در مناسبت‌های خاص، از محتوای آنلاین خود، مجموعه مقالاتی را تهیه خواهد کرد.