(Minghui.org) برنامۀ موسیقی در آکادمی هنر فی ‌تیان و گروه موسیقی در کالج فی ‌تیان درحالِ پذیرش فرم‌های درخواست‌ دانشجویان است.

شرایط پذیرش:

1. متقاضیان باید دانشجویانی دارای تخصص در موسیقی باشند، تمرین‌‌کنندۀ فالون گونگ یا از اعضای خانوادۀ تمرین‌کنندگان باشند و پتانسیل لازم را برای اینکه تمرین‌کنندۀ فالون گونگ شوند، دارا باشند.

2. شرایط سنی: حداقل سن 13 سال است.

3. الزامات حرفه‌ای برای متقاضیان برنامۀ موسیقی: مهارت موسیقی در هنرستان، حداقل سطح مقدماتی.

4. الزامات حرفه‌ای برای متقاضیان گروه موسیقی: مهارت موسیقی در کالج موسیقی، حداقل سطح مقدماتی.

5. آلات موسیقی موردنظر: ویولن، ویولا، ویولن‌سل، کنترباس، فلوت، چنگ، کلارینت، ابوا، باسون، ترومپت، شیپور فرانسوی، ترومبون (نوعی شیپور)، ترومبون باس، ساز چینی پیپا، اِرهو. (نوازندگان ساز پیپا یا ارهو باید در سطوح میانی نوازندگی حرفه‌ای باشند.)

مواردی که متقاضیان باید ارائه دهند:

6.متقاضیان باید رزومۀ کلی، رزومۀ حرفه‌ای و تجربۀ تزکیۀ خودشان یا خانواده‌شان را ارائه دهند. رزومۀ کلی باید شامل نام متقاضی، جنسیت، تاریخ تولد، محل تولد، قد، وضعیت سلامت، آدرس منزل، آدرس ایمیل و شمارۀ تماس باشد.

۷. عکس‌هایی که به‌تازگی گرفته شده باشند (در ماه گذشته): تمام‌قد، تمام‌رخ.

8. شرایط ویدئو: لینک ویدئو یا ویدئوهای گزینش هنری که به‌تازگی تهیه شده‌اند باید شامل مطالب ارسالی از سوی متقاضی باشد.

۹. تمام موارد موردنیاز باید با هم ارسال شوند تا ارائۀ درخواست رسمی محسوب شود.

۱۰. اگر متقاضی در بررسی اولیه تأیید نشود یا موارد درخواستی مورد نیاز را ارائه نکرده باشد یا موارد کامل نباشند یا جعلی باشد، یا شخص در محدودۀ شرایط اعلام‌شده در فرم تقاضا نباشد، در این‌‌ صورت او پاسخی دریافت نمی‌کند.

11. برای واجدین شرایط مقدماتی، آکادمی هنر فی تیان و کالج فی تیان آزمون‌های مقدماتی را ترتیب خواهد داد.

12. اطلاعات تماس:
آدرس ایمیل برای درخواست‌ها از خارج از چین: admission@feitianacademy.org
شماره تلفن: ۳۹۱۴-7۴۱-845 1+
آدرس ایمیل برای درخواست‌ها از داخل چین: feitian@minghui.org

آکادمی هنر فی تیان و کالج فی تیان
8 آوریل 2022