(Minghui.org)

13 مه بیست‌وسومین سالروز جهانی فالون دافا است و همچنین سی‌امین سالگرد معرفی این روش به عموم است. در این مناسبت خاص، تمرین‌کنندگان در 30 استان چین با ارسال صمیمانه‌ترین تبریک‌های خود به وب‌سایت مینگهویی تولد آقای لی هنگجی، بنیان‌گذار فالون دافا را تبریک گفتند.

تمرین‌کنندگان در شهر پینگ‌دینگشان، استان هنان شعری را ارائه کردند:

تشکر از استاد

فالون دافا که در آسمان و زمین جشن گرفته می‌شود،تولدی تازه به کیهان بخشیده استپس از انتظار برای این، نسلی پس از نسلی دیگراکنون در نیک‌خواهی استاد غرق شده‌ایم. ما تمرین‌کنندگان با تلفیق با اصول حقیقت، نیک‌خواهی، بردباریمأموریت داریم که حقایقی را برای نجات مردم به آنها بگوییمآزار و شکنجه 23 ساله دوره کوتاهی در تاریخ استما با خوشحالی با استاد به اصل خود باز خواهیم گشت.

تمرین‌کنندگان از شهر شیان، استان شانشی، از راهنمایی فالون دافا بسیار سپاسگزار هستند. آنها در تبریک خود نوشتند: «ما با پیروی از آموزه‌های فالون دافا به یکدیگر یادآوری می‌کنیم که شهروندان خوبی باشیم. با نگاه کردن به درون و شناسایی وابستگی‌ها، کوشا باقی می‌مانیم و در سفر تزکیه باقی‌مانده بهتر عمل می‌کنیم.»

تمرین‌کنندگان در شهر جیشی، استان هیلونگ‌جیانگ، نوشتند: «به‌رغم سرکوب در چین، ما هر روز به مطالعه گروهی ادامه می‌دهیم. این به ما کمک می‌کند تا با اصول حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری و همچنین کمک به استاد در نجات مردم همسو شویم.»

تمرین‌کنندگان در شهر ژانگجیاکو، استان هبی، گفتند که از جشن سی‌امین سالگرد معرفی فالون دافا به عموم خوشحالند. تمرین‌کنندگان نوشتند: «تمرین فالون دافا به ما وضعیت سلامتی خوبی داده و هدف زندگی را به ما آموخته است. ما به مردم خواهیم گفت که فالون دافا چیست، تا بتوانند وجدان خود را به سوی آینده‌ای بهتر دنبال کنند. سپاسگزارم استاد لی و تولدتان مبارک!»

شعری از سوی تمرین‌کنندگان در سین‌کیانگ (شین جیانگ) دریافت شد:

سی سال پیش، استاد دافا را با نیک‌خواهی به عموم معرفی کردنداکنون 100 میلیون تمرین‌کننده در بیش از 100 کشور وجود داردبه‌‌رغم 23 سال سختی و مشقت، ما تمرین‌کنندگان به نجات مردم ادامه می‌دهیم زیرا برکات دافا ما را دلگرم می‌کند.

سایر تبریک‌های ارسالی از:ناحیه هایدیان، شهر پکنشهر باژونگ، استان سیچوانناحیه چانگ‌پینگ، پکنمنطقه جیژو، تیانجینسربازان نظامی تیانجین در شهر ژنجیانگ، استان جیانگ‌سوشهر چائویانگ، استان لیائونینگ،شهر هه‌یوان، استان گوانگدونگشهر یینچانگ، استان هبیمنطقه داشینگ استان هیلونگجیانگ معلمان از شهر چنگدو، استان سیچوانمنطقه یانگچوان، چانگچینگشهر ویفانگ، استان شاندونگشهر ووهان، استان هوبیشهر آنیانگ، استان هنانشهر منگزی، استان یوننانناحیه ناهویی، شانگهایاستان گوئیژوشهر لونگیان، استان فوجیاناستان نینگشیاخانواده‌ای از سه نسل شهر استان گویژوشهر نانینگ، استان گوانگشیگروهی از تمرین‌کنندگان  در شهر  ووهان، استان هوبیشهر بیس، استان گوانگشیشهر کاشگار، شینجیانگشهر شینینگ، استان چینگهایشهرستان پینگتان، استان فوجیانشهرستان شیانجو، استان ژجیانگشهر شائوشینگ، استان ژجیانگشهر هوانگشی، استان هوبیمنطقه بائوشان، استان شانگهایاستان هایناناستان هولون بویر، مغولستان داخلیشهر جیوجیانگ، استان جیانگشیشهر هایکو، استان هاینانشهر هواینان، استان آنهوییشهر داتونگ، استان شانشیشهر لانژو، استان گانسوشهر جیلین، استان جیلین دانشگاه علم و فناوری هونان

کلیۀ مطالب منتشرشده در این وب‌سایت دارای حق انحصاری کپی‌رایت برای وب‌سایت مینگهویی است. مینگهویی به‌طور منظم و در مناسبت‌های خاص، از محتوای آنلاین خود، مجموعه مقالاتی را تهیه خواهد کرد