(Minghui.org) اخیراً مطلع شدیم که یکی از ساکنان منطقه شیچنگ، پکن به‌دلیل ایمانش به فالون گونگ به دو سال حبس محکوم شده است. این تمرین تزکیه ذهن و بدن از ژوئیه۱۹۹۹ توسط حزب کمونیست چین مورد آزار و اذیت قرار گرفته است.

خانم لی شیویینگ در حال حاضر در حال تقاضای تجدیدنظر برای حکمش است. او در زمانی که در بازداشتگاه ناحیه شیچنگ نگهداری می‌شد، دچار برخی مشکلات پزشکی شد. درخواست او برای آزادی مشروط پزشکی هنوز در حال بررسی است.

افسر لی یانگ (۸۶۱۳۲۴۱۲۰۸۳۸۴) از اداره پلیس بایژیفانگ پرونده خود را به دادستانی منطقه شیچنگ و دادستان تانگ ویجیا (۸۶۱۳۷۲۰۰۹۸۶۸۹) به‌نوبه خود پرونده او را قبل از ۵آوریل۲۰۲۲ به دادگاه منطقه شیچنگ ارسال کرد.

قاضی رئیس ژانگ بینجیه (۸۶۱۰۸۲۲۰۲۵۸۰، ۸۶۱۰۸۲۲۰۲۵۸۲)، قاضی‌ها وانگ هونگ‌کوی و چنگ جیه، و همچنین کارمندان رن دان و دینگ جیاشین، حکم را امضا کردند. اطلاعات دیگر، مانند زمانی که خانم لی دستگیر، متهم محاکمه یا محکوم شد، هنوز در دست بررسی است.

حداقل چهار تن دیگر از ساکنان پکن نیز در سال ۲۰۲۳ به‌دلیل تمرین فالون گونگ به زندان محکوم شده‌اند.

- خانم دنگ چون‌شیان، ۸۲ساله ساکن منطقه فنگتای پکن، در ۱۵ژوئن۲۰۲۳ به سه سال حبس و ۳۰۰۰ یوان جریمه محکوم شد.- خانم هو زینگشی، ساکن ۸۱ساله منطقه فنگتای پکن، در اواخر مارس۲۰۲۳ به سه سال حبس و ۳۰۰۰ یوان جریمه محکوم شد.- خانم گو شیویینگ، ۸۸ساله ساکن منطقه شیچنگ، پکن، در حدود فوریه ۲۰۲۳ به دو سال حبس محکوم شد.او اکنون در حال گذراندن دوران محکومیتش خارج از زندان است.- خانم هو گویلان، ۸۰ساله ساکن منطقه هایدیان، پکن، در نیمه اول سال ۲۰۲۳ به یک سال حبس و ۲۰۰۰ یوان جریمه محکوم شد. او در حال حاضر در آزادی مشروط پزشکی است.آزار و اذیت در گذشته

قبل از آخرین آزار و شکنجه، خانم لی، که سنش مشخص نیست، قبلاً چند بار دیگر به‌خاطر ایمانش هدف قرار گرفته بود. سه کارگر از کمیته خیابان یوئه‌تان حوالی ساعت ۳ بعدازظهر وارد خانه او شدند. در ۹مارس۲۰۱۶ و از او پرسید که آیا شکایت جنایی علیه جیانگ زمین، دیکتاتور سابق چین ارائه کرده است. جیانگ زمین شخصی است که دستور آزار و شکنجه فالون گونگ را صادر کرده بود.

او پاسخ مثبت داد و حدود شش مأمور از اداره پلیس بایژیفانگ حدود ساعت ۵ بعدازظهر آن روز به خانه او یورش بردند و کتاب‌های فالون گونگ و لپ تاپ او را مصادره کردند و به او دستور دادند که با آن‌ها برود. او امتناع کرد و برگه چاپ شده از مقررات مربوطه از قانون اساسی را به پلیس نشان داد تا بگوید این حق قانونی اوست که از جیانگ شکایت کند. پلیس برگه مقررات را برداشت و تهدید کرد که روز بعد برای دستگیری او برمی‌گردد. اما دیگر پیگیری نکردند.

خانم لی در ۲۵اکتبر۲۰۱۹ هنگام توزیع مطالب اطلاع‌رسانی فالون گونگ دستگیر شد. او برای مدت نامعلومی در بازداشتگاه منطقه فنگتای نگهداری شد.

گزارش مرتبط:

دادخواهی بانوی ۸۲ساله پکنی به حکم ۳ سال زندانش رد شد و قول داد به عدالتخواهی ادامه دهد