(Minghui.org) امسال سی و دومین سالگرد معرفی عمومی فالون دافا است. در طول سه دهه گذشته، این تمرین معنوی باستانی در سراسر جهان گسترش یافته است. در چین، علی‌رغم آزار و شکنجه مداوم رژیم کمونیستی، تمرین‌کنندگان فالون دافا همچنان بر ایمان خود پابرجا مانده‌اند.

به مناسبت سال نوی چینی ۲۰۲۴، این تمرین‌کنندگان از صمیم قلب آرزوهای خوب خود را برای استاد لی هنگجی، بنیان‌گذار فالون دافا ارسال می‌کنند و سال نو را به ایشان تبریک می‌گویند. آنها قول می‌دهند که خودشان را بهتر تزکیه کنند و به افراد بیشتری کمک کنند تا بدانند فالون دافا چقدر شگفت‌انگیز است.

در زیر 20 تبریک دریافت شده از تمرین‌کنندگانی است که در حومه شهر زندگی می‌کنند، و دو تبریک به ترتیب از شهر یوژو در استان هنان، شهرستان جیشیان در استان هیلونگجیانگ و شهر یوشو در استان جیلین.

تبریک‌های دیگر از سوی تمرین‌کنندگان در مناطق زیر آمده است:

شهرستان منگیین، استان شاندونگشهرستان تونگ بای، استان هنانشهرستان مییی، استان سیچوانشهرستان پینگشان، استان هبیشهر هاربین، استان هیلونگجیانگشهر هایانگ، استان شاندونگشهر بوتو، استان هبیشهر شیشیا، استان شاندونگشهر جینان، استان شاندونگشهر هولودائو، استان لیائونینگشهرشینگتای، استان هبیشهر شنژو، استان هبیشهر لایژو، استان شاندونگشهر بائودینگ، استان هبی