(Minghui.org) با فرا رسیدن سال نوی چینی ۲۰۲۴، تمرین‌کنندگان فالون دافا از سراسر چین صمیمانه‌ترین آرزوهای خود را برای بنیان‌گذار این تمرین، استاد لی هنگجی می‌فرستند. آنها از استاد لی برای آموزش دافا به جهان و راهنمایی آنها در یک سفر معنوی برای بازگشت به خود واقعی و اصلی خود تشکر می‌کنند.

در زیر منتخبی از تبریک‌های دریافت شده از سوی شاغلین در حرفه آموزش آمده است. آنها علاوه بر ابراز قدردانی عمیق خود از استاد لی، متعهد شدند که در سال جدید خود را با جدیت بیشتری تزکیه کنند و ماموریت‌های تاریخی خود را بهتر انجام دهند.

تبریک‌ها از مناطق زیر ارسال شدند:

پکنشهر چانگچون، استان جیلینشهر هاربین، استان هیلونگجیانگشهر ویهای، شهر چینگدائو، شهر رونگ چنگ و شهر هزه، استان شاندونگشهر شن یانگ، استان لیائونینگشهر شیان، استان شاآنشیشهر شیجیاژوانگ، استان هبیاستان شانشی