(Minghui.org) از زمانی که استاد لی هنگجی در سال ۱۹۹۲ فالون دافا را به عموم معرفی کردند، این تمرین تا دوردست‌ها بسیار گسترده شده است. حدود ۱۰۰ میلیون نفر در چین قبل از اینکه حزب کمونیست چین در ژوئیه۱۹۹۹ یک کمپین سراسری برای از بین بردن این تمرین در چین آغاز کند، فالون دافا را تمرین می‌کردند. اگرچه آزار و شکنجه همچنان ادامه دارد، بسیاری از تمرین‌کنندگان هرگز تسلیم نشده‌اند و تنها در طول ۲۴ سال گذشته استوارتر و بالغ‌تر شده‌اند.

به مناسبت سال نو چینی (۱۰ فوریه ۲۰۲۴)، تمرین‌کنندگانی که در زندان‌ها، بازداشتگاه‌ها و مراکز شستشوی مغزی چین نگهداری می‌شوند، بهترین آرزوهای خود را برای استاد لی ارسال کردند و سال نو را به ایشان تبریک گفتند. آنها عزم خود را برای ثابت‌قدم ماندن بر ایمان خود و اینکه مردم بدانند دافا تحت هر شرایطی چقدر شگفت انگیز است، ابراز کردند.

تبریک‌گویندگان شامل تمرین‌کنندگانی هستند که در مناطق زیر بازداشت شدند:

استان گوئیژوشهر چنگدو، استان سیچواناستان شانشیشهر بائودینگ، استان هبیشهر جیلین، استان جیلینشهر شن‌یانگ، استان لیائونینگشهر چینگدائو و شهر دژو، استان شاندونگ