(Minghui.org)

تمرین‌کنندگان فالون دافا در توکیو سال نوی چینی را به استاد تبریک می‌گویند!

دو تمرین‌کننده فالون دافا در توکیو سال نوی چینی را به استاد تبریک می‌گویند!

تمرین‌کنندگان فالون دافا در استان آکیتا، ژاپن، سال نوی چینی را به استاد تبریک می‌گویند!

یک تمرین‌کننده فالون دافا با فرزند تمرین‌کننده‌اش در اوزاکا، ژاپن، سال نوی چینی را به استاد تبریک می‌گوید!

تمرین‌کنندگان فالون دافا در ژاپن سال نوی چینی را به استاد تبریک می‌گویند!

همه تمرین‌کنندگان فالون دافا در کانسای، ژاپن، با کمال احترام سال نوی چینی را به استاد محترم تبریک می‌گویند! آنها از استاد برای نجات نیک‌خواهانه‌شان تشکر می‌کنند!

تمرین‌کنندگان فالون دافا در ژاپن سال نوی چینی را به استاد نیک‌خواه  و بزرگوار تبریک می‌گویند! آنها سال نو را با کمال احترام به استاد تبریک می‌گویند! آنها از استاد بی‌نهایت سپاسگزارند!

یک تمرین‌کننده فالون دافا در کانسای، ژاپن، با کمال احترام سال نوی چینی را به استاد تبریک می‌گوید! استاد، از شما برای نجات دلسوزانه‌تان سپاسگزارم!

(متن ترانه)

درود استاد! با آمدن سال نو چینی، دوباره بهار است.درود استاد! با فرا رسیدن سال نو چینی، ما سال نو را به شما تبریک می‌گوییم.با کسب دافا، شناخت راه بزرگ، ما با پشتکار تزکیه می‌کنیم و سطح خود را بالا می‌بریم.استاد، از شما به‌خاطر نجات و گسترش فا در این دوره سپاسگزاریم.نور بودا نیک‌خواه است و آسمان و زمین را روشن می‌کند.حفاظت از متون مقدس، هدایت قایق فا، با قلب‌های متحد، شکستن امواج،ما در تزکیه سستی نخواهیم کرد، از هیچ سختی نمی‌ترسیم، ما مانند آلوهای زمستانی هستیم که با افتخار شکوفا می‌شوند.ما صمیمانه به استاد احترام می‌گذاریم! سال نوی چینی را به استاد تبریک می‌گوییم!برای استاد در سال جدید آرزوی شادی و لبخند داریمامیدواریم استاد سال نو خوبی داشته باشند!