(Minghui.org) گائو شیائومین (نام انگلیسی سیمون گائو؛ نام آنلاین شیائو مینگ)، که در حال حاضر در ایالات متحده زندگی می‌کند، با دافا مرتبط بوده و آموزه‌ها را مطالعه کرده است، اما فا را به دست نیاورد و شین‌شینگش را تزکیه نکرده است. با گذشت زمان، این وضعیت باعث شد که تفکر، گفتار و اعمال او برخلاف استاد و دافا باشد و او دیگر مرید دافا نیست. او از یو چائو (با نام مستعار چارلز هوگو) حمایت کرده که تحت نام یک تمرین‌کننده فالون گونگ، آشکارا به استاد و وب‌سایت مینگهویی حمله کرده است. ما از تمرین‌کنندگان در همه مناطق می‌خواهیم که هوشیار باشند و از گمراه شدن یا مورد مزاحمت قرار گرفتن توسط این افراد اجتناب کنند و فا را به‌عنوان معلم خود دنبال کنند.

هیئت تحریریه مینگهویی
۲فوریه۲۰۲۴