(Minghui.org) پس از انتشار مقاله‌ای در مینگهویی در پایان فوریه2024، که از تمرین‌کنندگان در چین می‌خواست از مشارکت در پروژه تماس تلفنی خارج از کشور دست بردارند، واکنش‌های بسیار متفاوتی را ازسوی تمرین‌کنندگان اطرافم دیدم.

برخی اصرار داشتند که باید به این کار ادامه دهند و ارتباط خود را با تمرین‌کنندگان خارج از چین حفظ کنند. برخی نمی‌خواستند آن را رها کنند، زیرا احساس می‌کردند شرکت در این پروژه به آن‌ها کمک می‌کند با پشتکار تزکیه کنند. برخی استدلال می‌کردند که ذهنیت رقابت‌جویی در میان تمرین‌کنندگان در این پلتفرم به ما کمک کرد خودمان را بهتر تزکیه کنیم. همراه با تلاش‌های مأموران ویژه حزب کمونیست چین برای ایجاد مشکل در بین ما، بسیاری از وابستگی‌ها و احساسات بشری در این روند آشکار شدند.

محیط پیچیده در چین، نجات مردم را دشوار می‌کند، به همین دلیل آن بسیار ارزشمند است. این ما بودیم که انتخاب کردیم در این دوره زمانی خاص در تاریخ، در چین تزکیه کنیم. قطعاً نباید از این تصمیم پشیمان شویم. فقط با تزکیه واقعی خود و نجات مردم می‌توانیم مسیر خود را به‌سوی الوهیت به پایان برسانیم. مسیرهای ما میانبر ندارد. استاد فا را به ما آموزش داده‌‌اند. باید در فا به‌دنبال پاسخ باشیم و از فا خرد کسب کنیم. فقط با رها کردن افکار بشری‌مان می‌توانیم در تزکیه به بلوغ برسیم.