(Minghui.org) مینگهویی فقط دو بار در سال ضمن انتشار فراخوان، از تمرین‌کنندگان می‌خواهد مقالات تبادل تجربه تزکیه خود را ارسال کنند، و بیست‌وپنجمین فراخوان سالانه روز فالون دافا برای ارائه مقالات منتشر شده است. این فرصت خوبی برای تمرین‌کنندگان است تا به فا اعتبار ببخشند و فرصتی تا تمرین‌کنندگان در سراسر جهان مانند بدنی واحد با هم همکاری کنند.

برخی از تمرین‌کنندگان در منطقه ما شروع به نوشتن مقاله خود کرده‌اند، درحالی‌که برخی دیگر مردد هستند. برخی می‌گویند چیزی برای نوشتن ندارند، زیرا احساس می‌کنند خوب تزکیه نکرده‌اند.

احساس می‌کنم آن‌ها ممکن است فا را به‌خوبی درک نکرده باشند و ممکن است این فرصت را برای شرکت در فراخوان مینگهویی برای ارائه مقالات گرامی ندارند.

یک جمله در این اطلاعیه تأثیر عمیقی بر من گذاشت: «انسان شدن [در چرخه بازپیدایی] دشوار است. فارغ از سن، نژاد، شغل و ملیت، همه مردمی که در این دوره زندگی می‌کنند می‌توانند نیک‌خواهی را تزکیه کنند و تقوا بیندوزند، شخصیت ذاتی خود را ارتقا بخشند و از این طریق به معنای واقعی وجود خود پی ببرند.» (اطلاعیه: فراخوان ارسال آثار و مطالب برای بزرگداشت روز جهانی فالون دافا ۲۰۲۴)

احساس می‌کنم اگر «... تقوا بیندوزند، شخصیت ذاتی خود را ارتقا بخشند...»، یعنی ما درحال اعتباربخشی به فا هستیم.

اگر حقیقتاً فالون دافا را تمرین و خود را تزکیه می‌کنیم، بینش‌هایی نسبت به معانی عمیق‌تر فا داریم، وابستگی‌هایمان را تشخیص می‌دهیم و آن‌ها را از بین می‌بریم و ارتقا می‌یابیم. وقتی این تجربیات را داریم، مهم نیست موضوع در ظاهر، چقدر بزرگ یا کوچک متجلی می‌شود، آن اعتبار بخشیدن به فاست. نشان می‌دهد که دافا زندگی ما را راهنمایی می‌کند. ما قادریم عقاید و تصورات بشری و افکار نادرست خود را رها کنیم و خصوصیات اخلاقی و قلمرو خود را ارتقا بخشیم.

معتقدم که هر تمرین‌کننده فالون دافا چنین تجربیاتی داشته است و نوشتن این تجربیات به فا اعتبار می‌بخشد. ما مرید دافا هستیم، و تمرکز باید روی این باشد که چگونه می‌توانیم بهتر به دافا اعتبار ببخشیم، نه اینکه آیا فرد می‌تواند بنویسد، ماجرایی دارد یا به اندازه کافی خوب است یا نه.

می‌خواهم به هم‌تمرین‌کنندگانم یادآوری کنم که آخرین مهلت ارسال مقالات امسال 15آوریل است، کمتر از یک ماه دیگر، و امیدوارم کسانی که هنوز مقاله‌ای برای تبادل تجربه ننوشته‌اند، در اسرع وقت این کار را انجام دهند.

این درک من در سطح کنونی‌ام است. لطفاً به هر چیزی که مطابق با فا نیست اشاره کنید.