(Minghui.org) آقای گوئو میشو در حوالی ساعت 6:30 صبح روز 28فوریه2024 برای رفتن به محل کار سوار بر دوچرخه الکتریکی‌اش بود که توسط پنج نفر دستگیر و به خانه‌اش بازگردانده شد. او اکنون به‌خاطر تمرین فالون گونگ، تمرینی معنوی که از ژوئیه1999 توسط حزب کمونیست چین مورد آزار و اذیت قرار گرفته است، متهم است.

آقای گوئو در روستای دونگنان، شهر بیما، شهر لانگکو، استان شاندونگ زندگی می‌کند. پنج فرد دستگیرکننده شامل لیو چانگ‌مینگ (دبیر روستای دونگنان، 54037977-185-86+)، مأمور گوئو فودوی (18660067090- 86+ ،186627858 153-۸۶) از اداره پلیس شهر لانگکو، و سه نفر از لباس شخصی‌ها ناشناس بودند. آن‌ها آقای گوئو را هدف قرار دادند زیرا در نزدیکی محل کارش (کارخانه‌ای در شهر هایدای، شهر لانگکو) با مردم درباره فالون گونگ صحبت کرد.

پلیس حکمی را نشان داد و آقای گوئو را به خانه‌اش برد. آن‌ها محل را غارت کردند و بیش از بیست کتاب فالون گونگ و چند نسخه از مطالب اطلاع‌رسانی فالون گونگ را توقیف کردند. طبق قانون فهرستی از اقلامی را که ضبط کرده بودند به او ندادند.

آقای گوئو در اداره پلیس شهر بیما بازجویی شد. پلیس خواست که بداند او مطالب فالون گونگ را از کجا آورده است و مشخص نیست که آیا او به این سؤال پاسخ داده است یا خیر.

مأمور گوئو پس از بازجویی، آقای گوئو را برای معاینه فیزیکی به بیمارستان طب چینی لانگکو برد. بعدازظهر آن روز، آقای گوئو تحت بازداشت جنایی قرار گرفت و به بازداشتگاه شهر لانگکو منتقل شد. او در اعتراض به بازداشت خودسرانه به‌مدت پنج روز دست به اعتصاب غذا زد.

دو نفر از دادستانی شهر لانگکو، در صبح روز 8مارس2024 علیه آقای گوئو در بازداشتگاه شهادت دادند. مأمور گوئو همان روز بعدازظهر آمد و گفت که حکم بازداشت رسمی برای آقای گوئو صادر شده است. او اکنون به‌دلیل ایمانش با کیفرخواست مواجه است.

والدین آقای گوئو در 80 سالگی و مادرزن بیمار او برای کنار آمدن با دستگیری او در وضعیت بدی هستند.