(Minghui.org) برخی از مردم خدا را می‌پرستند تا مورد برکت قرار گیرند، اما نتیجه ممکن است از فردی به فرد دیگر متفاوت باشد. در اینجا دو نمونه ارائه شده است.

پادشاهی گوئو

گوئو یک پادشاهی باستانی در دوران سلسله ژو شرقی بود. طبق گفته زو ژوان (سنت زو)، در پانزدهمین سال سلطنت پادشاه هویی از سلسله ژو (662 قبل از میلاد)، در مکانی به نام شین در گوئو، موجودی الهی ظاهر شد. پادشاه هویی از یک مقام ارشد درباره این ظهور پرسید. او پاسخ داد که اگر پادشاهی باتقوا باشد، موجودی الهی ظاهر خواهد شد تا به او برکت بدهد؛ اما اگر یک پادشاه فردی بی‌اخلاق و شرور باشد، موجودی الهی ظاهر خواهد شد تا عواقب اعمالش را برایش بیاورد.

هنگامی که پادشاهِ گوئو از این ظهور مطلع شد، برخی از مقامات خود را با هدایایی نزد این موجود خدایی فرستاد تا او را عبادت و درخواست سرزمین‌های بیشتری کنند. یکی از مقامات ارشد که دراین‌باره شنید به پادشاه هویی از ژو گفت که گوئو محکوم به فنا خواهد شد، زیرا پادشاهِ گوئو که با مردمش بدرفتاری می‌کرد، خدا را به‌جای اخلاص، از روی طمع (طلب سرزمین) پرستش می‌کرد.

چهار سال بعد، ارتشی از پادشاهی جین، گوئو شمالی را تسخیر کرد.

اهمیت تقوا

پادشاهِ جین قصد داشت در سال 655 قبل از میلاد، به گوئو جنوبی حمله کند. او یک بار دیگر از پادشاهِ یو پرسید که آیا ارتشش می‌تواند از قلمرو پادشاهی او عبور کند، درست مانند سه سال قبل که برای تسخیر بخش شمالی پادشاهی گوئو، از قلمرو او عبور کرده بودند. البته پادشاه یو از این بابت، پاداش دریافت می‌کرد.

گونگ ژیچی، یکی از مقامات ارشدِ یو، با این ایده مخالفت کرد. او گفت: «پادشاهیِ یو و گوئو سرنوشت مشابهی دارند - مانند لب‌ها و دندان‌ها: اگر لب‌ها آسیب ببینند، دندان‌ها محافظت نمی‌شوند و آن‌ها نیز ممکن است آسیب ببینند.» اما پادشاهِ یو کوته‌بین بود. او با طمع برای هدایایی که پادشاه جین به او می‌داد، این ایده را رد کرد و گفت جین و یو اجداد مشترکی دارند. او گفت: «به‌علاوه، من همیشه از بهترین غذا برای احترام به خدایان استفاده می‌کنم، بنابراین خداوند به من برکت خواهد داد.»

گونگ ژیچی گفت که خداوند هیچ ترجیحی برای انسان‌ها ندارد و فقط به افراد باتقوا برکت می‌دهد. او اشاره کرد که اگر پادشاهِ یو برای هدایا حریص باشد و حفاظت از پادشاهی را فراموش کند، فاجعه‌بار خواهد بود. وقتی پادشاه یو موافقت کرد و به نیروهای جین اجازه عبور داد، گونگ با خاندان خود فرار کرد و گفت که پادشاهی یو تا پایان سال دوام نخواهد آورد.

در آن زمستان، ارتش جین پادشاهی گوئو جنوبی را فتح کرد. آن‌ها در مسیر بازگشت، پادشاهی یو را تسخیر و پادشاه آن را دستگیر کردند و هدایایی را که برای پاداش داده بودند پس گرفتند.