(Minghui.org) بانوی 75ساله در شهر سویی‌نینگ (استان سیچوان)، در تاریخ 27ژوئن2024، به‌زور به دادگاه منطقه گائوشین برده شد تا به‌دلیل ایمانش به فالون گونگ (یک روش معنوی که از سال 1999، توسط رژیم کمونیستی چین تحت آزار و شکنجه قرار گرفته است) محاکمه شود.

قبل از آن، پلیس محلی خانم ژانگ سویی‌یینگ را به‌طور مداوم مورد آزار و اذیت قرار می‌داد و گاهی تمام شب‌ در منزلش می‌ماند تا او را تحت‌نظر بگیرد.

شوهر و پسر خانم ژانگ سال‌ها پیش فوت کردند. او چندین سال را با دخترش در هنگ کنگ زندگی کرد و سه سال پیش به سویی‌نینگ بازگشت، اما با آزار و اذیت بی‌وقفه روبرو شد.

آزار و اذیت مکرر

خانم ژانگ هنگام بازگشت به خانه در 17مارس2023، در ورودیِ مجتمع آپارتمانی‌اش دستگیر شد. مأموران دستگیرکننده از اداره پلیس منطقه گائوشین او را برای بازجویی به ایستگاه پلیس شینینگ بردند. آن‌ها گفتند می‌دانند که او مطالب فالون گونگ را توزیع می‌کند و از او پرسیدند که مطالب را از کجا می‌آورد. همزمان گروه دیگری از مأموران خانه او را غارت کردند و کتاب‌های فالون گونگ، تصویر بنیانگذار فالون گونگ و سه دستگاه پخش رسانه‌اش را توقیف کردند. 100هزار یوان پول نقدی را که او برای بازسازی آپارتمانش پس‌انداز کرده بود نیز با خود بردند.

خانم ژانگ پس از مدتی نامعلوم آزاد شد. یک روز در ژوئیه2023، از ایستگاه پلیس بائوشنگ با او تماس گرفتند و به او دستور دادند با کارت شناسایی و تلفن همراهش به آنجا برود. او به آنجا رفت. پلیس کاری با گوشی او انجام داد و سپس رهایش کرد. او بر این گمان بود که پلیس برنامه‌ای نظارتی را روی تلفن همراهش نصب کرده تا وی را زیر نظر بگیرد.

یک سال بعد در 13مارس2024، مأموران ایستگاه پلیس شینینگ با خانم ژانگ تماس گرفتند و او به تماسشان پاسخ نداد. روز بعد، درست زمانی که پختن ناهار را تمام کرده بود، برق و آب خانه‌اش قطع شد. ازآنجاکه برق تا ساعت 6 بعدازظهر هنوز وصل  نشده بود، او بیرون رفت تا برای شام چیزی تهیه کند. به‌محض بیرون رفتن، مردی را دید که روی پله‌ها روبروی خانه‌اش نشسته بود. او برگشت تا به داخل برود. اما آن مرد او را گرفت و مچ دستش را محکم گرفت. سپس تماسی گرفت و چهار مأمور آمدند. آن‌ها او را سوار ماشین کردند و به اداره پلیس منطقه گائوشین بردند.

یکی از مأموران از خانم ژانگ پرسید که آیا 100هزار یوانی را که سال گذشته از او توقیف شده بود پس گرفته است یا خیر. او گفت: بله. سپس آن مأمور به خانم ژانگ دستور داد که سند خاصی را امضا کند و تهدید کرد که در صورت همکاری نکردن، آن پول را پس خواهد گرفت. خانم ژانگ ترسیده بود و همکاری کرد. ساعت 1 بامداد، پلیس او را به خانه برد و دستور داد که روز بعد به دادگاه برود. اما وی نرفت.

خانم ژانگ بعداً تأیید کرد که چون در 13مارس2024، از باز کردن درِ منزلش برای پلیس امتناع کرد، آن‌ها به نگهبانی محله‌اش دستور دادند که آب و برق او را قطع کند. پلیس همچنین ترتیبی داد که افرادی به‌مدت یک روز بیرون خانه او بمانند تا هنگام بیرون رفتنش، او را دستگیر کنند.

انتقال به دادستانی

در ساعت 9:30 صبح 16مارس2024، شخصی دوباره به دم در منزل خانم ژانگ رفت. او همچنان از باز کردن در امتناع ‌کرد. روز بعد، دو ماشین پلیس را دید که بیرون ساختمان آپارتمانش پارک شده بودند. وقتی حوالی ساعت 6 بعدازظهر متوجه شد آن ماشین‌ها نیستند، برای دور ریختن مقداری زباله بیرون رفت، اما دوباره دستگیر و به دادستانی منتقل شد. او که از پلیس وحشت کرده بود، نمی‌توانست به خاطر بیاورد که آنجا کدام دادستانی است و فقط دید که آن در کنار رودخانه است. همچنین به یاد آورد که پلیس از او تا دادستانی فیلمبرداری کرده است.

چند مأمور در 12آوریل، با دو ماشین پلیس آمدند. ازآنجاکه خانم ژانگ در را باز نکرد، آن‌ها یک قفل‌ساز آوردند تا به‌زور وارد شوند و او را دستگیر کردند. پلیس با دیدن رایانه‌ای در منزلش می‌خواست جستجو کند و ببیند که آیا اطلاعات مربوط به فالون گونگ در آن وجود دارد یا خیر، اما پس از اینکه خانم ژانگ گفت این یک رایانه خراب متعلق به نوه‌اش است، کوتاه آمد.

پلیس خانم ژانگ را برای امضای اسناد پرونده‌اش به همان دادستانی بازگرداند. حوالی ساعت 4 بعدازظهر هنگام بازگرداندن او، دستانش را پشت سرش نگه داشتند و او را در ورودی ساختمان آپارتمانش منتظر گذاشتند. فقط پس از اینکه پلیس یک قفل دیجیتال جدید روی در منزل او نصب کرد، به وی اجازه داد به خانه برود.

چند روز بعد، سه تن از کارکنان محله و دو مأمور پلیس رمز عبور را وارد کردند و بدون اینکه در را بزنند وارد خانه او شدند. آن‌ها او را به نقض قانون به‌دلیل خواندن کتاب‌های فالون گونگ متهم کردند و وی را مجبور کردند اسناد دیگری را امضا کند.

انتقال به دادگاه

یک روز حوالی ساعت 7 بعدازظهر در اواسط ماه مه2024، دو مرد بیرون ساختمان آپارتمان خانم ژانگ مستقر بودند و وقتی خانم ژانگ از بیرون برگشت، او را تا خانه دنبال کردند. آن‌ها کیفش را ربودند و با کلیدش وارد خانه‌اش شدند. وقتی خانم ژانگ از آن‌ها خواست که آنجا را ترک کنند، آن دو مرد گفتند که ازسوی دادگاه منطقه چوانشان فرستاده شده‌اند تا او را تحت‌نظر بگیرند.

آن دو مرد تمام شب روی کاناپه او خوابیدند و صبح روز بعد او را به دادگاه بردند. او حاضر به امضای سند پرونده‌اش نشد و حدود ساعت 11 صبح به کمیته اماکن لیانگ‌شویجینگ منتقل شد. کارکنان آنجا با همسر پسر مرحومش تماس گرفتند تا بیاید و سند پرونده او را امضا کند.

خانم ژانگ در 13مه، احضاریه‌ای از دادگاه منطقه چوانشان دریافت کرد که به او دستور می‌داد ساعت 2:30 بعدازظهر 27مه در دادگاه حاضر شود. احضاریه توسط قاضی وانگ شاشا و یانگ چیائوشون امضا شده بود. ‌

درحالی‌که مشخص نیست خانم ژانگ در 27مه طبق دستور به دادگاه مراجعه کرد یا خیر، او در 18ژوئن اخطاریه‌ای از دادستانی منطقه چوانشان دریافت کرد تا پرونده خود را به دادستانی منطقه گائوشین منتقل کند. دادستان هوانگ هایلین این سند را امضا کرده بود.

محاکمه دادگاه

دو مرد دوباره در ساعت 7 بعدازظهر 26ژوئن به منزل خانم ژانگ رفتند و شب را در آنجا گذراندند. روز بعد پس از ناهار، آن‌ها خانم ژانگ را برای جلسه‌ای که برای ساعت 4 بعدازظهر تعیین شده بود، به دادگاه منطقه گائوشین بردند. به‌دلیل اینکه او جلسه دادرسی را رد کرد، سخنان قاضی یا دادستان را نشنید.

در اواخر جلسه، شخصی نزد خانم ژانگ آمد و از او پرسید که آیا چیزی برای گفتن دارد یا خیر. او گفت که با تمرین فالون گونگ و پیروی از اصول ‌حقیقت، ‌نیک‌خواهی، بردباریِ آن، هیچ قانونی را نقض نکرده است. او افزود این پلیس است که با غارت خانه او، آزار و اذیت او، به‌زور باز کردن قفل در منزلش و قطع آب و برق خانه‌اش، قانون را نقض کرده است. قبل از اینکه حرفش تمام شود، آن شخص جلوی او را گرفت و مانع صحبت بیشترش شد. او پس از جلسه دادگاه، به خانه بازگردانده شد.

چند روز بعد، یکی از کارکنان اداره دادگستری سویی‌نینگ با خانم ژانگ تماس گرفت و گفت که بعدازظهر برای بررسی پرونده او می‌آیند. حوالی ساعت 2:50 بعدازظهر، شش نفر ازجمله مأمورانی از دادگستری، ایستگاه پلیس بائوشنگ و کمیته اماکن آمدند.

کارمند اداره دادگستری گفت که قصد داشتند او را در یک مرکز خارج از شهر بازداشت کنند و از وضعیت سلامتی او پرسیدند. خانم ژانگ پاسخ داد که مقداری سرگیجه دارد و پس از زمین خوردن، پاها و دستانش آسیب دیده است. سپس کارمند اداره دادگستری گفت که می‌تواند زمان حبسش را در خانه بگذراند، اما باید هر ماه به ایستگاه پلیس بائوشنگ مراجعه کند. او گفت چنین کاری نمی‌کند. آن مأموران بدون اینکه چیزی بگویند رفتند. مشخص نیست که آیا در زمان نگارش این مقاله، خانم ژانگ حکم خود را دریافت کرده است یا خیر.