وکیل مدافع: چگونه آموزش ارزش‌های خوب می‌تواند غیرقانونی باشد؟

در طول محاکمۀ دو تمرین‌کننده که به‌ جرم توزیع مطالب فالون گونگ انجام شد وکیل مدافع ماجراهایی از یک نشریه را قرائت کرد‌ که از شواهد این پرونده و دربارۀ تلاش مردی بود که بعد از شروع تمرین فالون گونگ سعی می‌کند فرد خوبی باشد و از قاضی سؤال کرد که این چگونه این کار می‌تواند غیرقانونی باشد. به‌رغم حق قانونی آزادی عقیده و بیان، این دو تمرین‌کننده به ۳ سال حبس محکوم شدند.

شکایت یک مهندس علیه دیکتاتور سابق چین پس از گذشت بیش از یک دهه آزار و شکنجه شدید

خانم دونگ یویینگ با کابوس مداومِ بازداشت، حبس و شکنجه به‌خاطر رها نکردن باورش زندگی کرده است. او به‌تازگی شکایت کیفری خود را علیه دیکتاتور سابق، جیانگ زمین ثبت کرد. زیرا جیانگ آغازگر این آزار و شکنجه بوده که منجر به تباهی تعداد بی‌شماری از شهروندان مطیع قانون شده است. گزارش او از شکنجه و بدرفتاری‌هایی که متحمل شده، نیم‌نگاهی است به بی‌عدالتی وحشیانه‌ای که بسیاری از مردم در چین امروز نیز آن را تجربه می‌کنند.

تبادل تجربه تزکیه تمرین‌کنندگان فالون گونگ در روسیه

از زمانی‌که فالون دافا (فالون گونگ) برای اولین بار در سال 1998 به روسیه معرفی شد، هزاران روسی از تمام اقشار جامعه از این روش تزکیه باستانی چین بهره برده‌اند. در اینجا ماجرای سه تمرین‌کننده جوان را ارائه می‌کنیم که به اشتراک می‌گذارند چگونه زندگی‌شان را رشد و بهبود دادند و از تمرین فالون گونگ منتفع شده‌اند.

خانم ژنگ وی به‌دلیل شکایت علیه دیکتاتور سابق چین به سه سال حبس محکوم شد

تمرین‌کننده فالون گونگ، خانم ژنگ شکایت قانونی خود را علیه جیانگ زمین، آغازگر آزار و شکنجه، طرح کرد. متعاقب آن بدون اینکه قادر به پژوهش‌خواهی باشد، به حبس محکوم شد.

قاضی در محاکمۀ تمرین‌کننده فالون گونگ نمی‌خواهد دربارۀ قانون صحبت کند

در رویدادی غیرمنتظره و عجیب، قاضی دادگاه قبل از صدور حکم یک تمرین‌کننده فالون گونگ حاضر به «بحث در مورد قانون» نشد.

تمرین‌کننده‌ای در چین، با دنبال کردن اصول حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری در هر جنبه از زندگی و کارش، شادی و آرامش را تجربه می‌کند.

تمرین‌کننده‌ای در چین، با دنبال کردن اصول حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری در هر جنبه از زندگی و کارش، شادی و آرامش را تجربه می‌کند.

عناوین مهم


اخبار اخیر

© Copyright Minghui.org 1999-2020