~   تبریک‌ها   ~

 • تمرین‌کنندگان فالون دافا از استان هبی روز جهانی فالون دافا را جشن می‌گیرند و با کمال احترام تولد استاد لی هنگجی را تبریک می‌گویند (۲۴ تبریک)
 • تمرین‌کنندگان فالون دافا از استان هونان روز جهانی فالون دافا را جشن می‌گیرند و با کمال احترام تولد استاد لی هنگجی را تبریک می‌گویند (۲۳ تبریک)
 • تمرین‌کنندگان فالون دافا از استان هوبی روز جهانی فالون دافا را جشن می‌گیرند و با کمال احترام تولد استاد لی هنگجی را تبریک می‌گویند (۲۰ تبریک)
 • تمرین‌کنندگان فالون دافا از استان هیلونگ‌جیانگ روز جهانی فالون دافا را جشن می‌گیرند و با کمال احترام تولد استاد لی هنگجی را تبریک می‌گویند (۲۴ تبریک)
 • تمرین‌کنندگان فالون دافا از استان هنان روز جهانی فالون دافا را جشن می‌گیرند و با کمال احترام تولد استاد لی هنگجی را تبریک می‌گویند (۲۷ تبریک)
 • تمرین‌کنندگان فالون دافا از استان جیانگسو روز جهانی فالون دافا را جشن می‌گیرند و با کمال احترام تولد استاد لی هنگجی را تبریک می‌گویند (۲۱ تبریک)
 • عناوین مهم


  اخبار اخیر

  © Copyright Minghui.org 1999-2020