~   تبریک‌ها   ~

 • تمرین‌کنندگان از استان شاندونگ روز جهانی فالون دافا را جشن می‌گیرند و با کمال احترام تولد استاد لی‌ هنگجی را تبریک می‌گویند (۲۴تبریک)
 • تمرین‌کنندگان از استان لیائونینگ روز جهانی فالون دافا را جشن می‌گیرند و با کمال احترام تولد استاد لی‌ هنگجی را تبریک می‌گویند (۲۳تبریک)
 • تمرین‌کنندگان از استان لیائونینگ روز جهانی فالون دافا را جشن می‌گیرند و با کمال احترام تولد استاد لی‌ هنگجی را تبریک می‌گویند (۲۰تبریک)
 • تمرین‌کنندگان از استان لیائونینگ روز جهانی فالون دافا را جشن می‌گیرند و با کمال احترام تولد استاد لی‌ هنگجی را تبریک می‌گویند (۱۹تبریک)
 • تمرین‌کنندگان از استان جیلین روز جهانی فالون دافا را جشن می‌گیرند و با کمال احترام تولد استاد لی‌ هنگجی را تبریک می‌گویند (۲۶تبریک)
 • تمرین‌کنندگان از چین روز جهانی فالون دافا را جشن می‌گیرند و با کمال احترام تولد استاد لی‌ هنگجی را تبریک می‌گویند (۳۴ تبریک)
 • عناوین مهم


  اخبار اخیر

  © Copyright Minghui.org 1999-2020