پنجاه تمرین‌کنندۀ مرد فالون گونگ اکنون در دستۀ سوم اردوگاه کار شهر دالیان حبس هستند. آنها با فا در قلبشان و افکار درست در ذهنشان در مقابل آزار و شکنجۀ وحشیانه ایستادگی می‌کنند.

رؤسای این اردوگاه کار از اول تا 28 فوریه، یک به‌اصطلاح «کمپین تهاجمی بازآموزی-تبدیل» را سازمان‌دهی کردند. آنها انواع و اقسام شخصیت‌ها را برای ارائه «سخنرانی» پیدا کردند. بدترین «سخنران» یک استاد تاریخ از دانشکدۀ تربیت معلم استان لیائونینگ به‌نام تیان یوچوان بود. هنگام «سخنرانیِ» او در روز بیستم، او هر آنچه می‌توانست انجام داد تا دافا را به‌طور لفظی مورد افتراء و بدگویی قرار دهد. هنگامی‌که او صحبت می‌کرد، بسیاری از تمرین‌کنندگان برخاستند و دروغ‌هایش را متذکر شدند.

از 19 تا 24 فوریه، بیش از 40 تمرین‌کننده مجبور به انجام کارهای کارگری بسیار سخت شدند که بسیار بیشتر از ساعات کاری عادی در اردوگاه کار به‌طول می‌انجامید. برخی روزها به آنها اجازه ندادند که تا نیمه‌شب دست از کار بکشند. نگهبانان شرور با اجبارِ تمرین‌کنندگان به انجام کارهای طاقت‌فرسا سعی در نابودی ارادۀ آنها داشتند، اما موفق نشدند. در اوایل ماه فوریه، نگهبانان سعی کردند که مقالات روزنامه‌های ضد فالون گونگ را با صدای بلند برای تمرین‌کنندگان بخوانند. تمرین‌کنندگان اقدام به متوقف کردن این کار کردند و در نتیجه چند نفر از آنها را به سلول‌های انفرادی منتقل کردند. بعداً نگهبانان سعی کردند نوارهایی را برای آنها پخش کنند که حاوی مطالب ضد فالون گونگ بود. تمرین‌کنندگان با یکدیگر بلند شدند و ایستادند و نگهبانان چاره‌ای نداشتن جز اینکه از این کار هم دست‌بردارند.

در 27 فوریه، نگهبانان مجدداً تمام تمرین‌کنندگان را جمع کردند. رئیس ادارۀ قضایی شهر دالیان با نام خانوادگی هائو شخصاً یک «سخنرانی تبدیل» برای آنها ایراد کرد که یک روز کامل به‌طول انجامید. او گفت: «وب‌سایت مینگهویی مرا یک نیروی شرور خوانده است. من کاملاً خشنودم که مرا با آن نوع شرارت نام نهند.» او در‌حالی‌که به‌طور آشکار درماندگی خود را نشان می‌داد، ادامه داد و گفت: «می‌دانم که صرف‌نظر از اینکه چه کسی برای شما صحبت کند، شما هرگز تشویقش نمی‌کنید. چرا تبدیل کردن شما انقدر مشکل است؟ من با گروهی از موجودات الهی صحبت می‌کنم! از شما می‌خواهم که اجازه دهید فقط برای یک لحظه روح‌تان بدن‌تان را ترک کند، تا بتوانید به آنچه می‌گویم گوش دهید! من به قولم عمل می‌کنم و حتی اگر برای ذره‌ای متزلزل شوید، می‌گذارم به خانه بروید!» او در پایان «سخنرانی‌اش» حتی به تمرین‌کنندگان التماس کرد که او را تشویق کنند. سه بار درخواستش را تکرار کرد، اما تمرین‌کنندگان اجابت نکردند و او با قهر و رنجش آنجا را ترک کرد. آن‌ شب، تمرین‌کنندگان را دوباره جمع کردند تا دربارۀ آنچه شنیده بودند صحبت کنند. حتی رئیس اردوگاه کار نتوانست مانع تقبیح علنی آن سخنرانی از سوی تمرین‌کنندگان شود.

در اول مارس، رئیس دستۀ سوم با نام خانوادگی شینگ یک اطلاعیه عمومی صادر کرد. او گفت که اگر تمرین‌کنندگان اظهاریه‌ پشیمانی بنویسند و قول بدهند که فالون گونگ را رها کنند و نامه‌ای در حمله به فالون گونگ بنویسند، آزاد خواهند شد. یکی از تمرین‌کنندگان از این موقعیت استفاده کرد و اظهاریۀ پشیمانی که قبلاً نوشته بود را ملغی اعلام کرد و اظهار داشت که مصمم است به‌طور استوار در دافا تزکیه کند. سپس شینگ به زبان خودش حقیقت پشت رویداد «خودسوزی» را آشکار کرد. او گفت: «براساس اطلاعاتی که پلیس جمع‌آوری کرده است، این روشن است که ما از قبل می‌دانستیم که چه اتفاقی در تیان‌آن‌من روی خواهد داد. چرا تصمیم گرفتیم که جلوی آن را نگیریم؟ ما تصمیم گرفتیم که جان آن افراد را قربانی کنیم تا به بقیۀ شما درسی بدهیم!»

نام تمام تمرین‌کنندگان دافا که در این اردوگاه کار حبس شده‌اند عبارتند از:

ژانگ لیانپنگ، ژانگ رویی‌مینگ، چِن ونیل، لی رِنلونگ، لیو چانگهای، ژانگ شائوهوا، ژانگ شیائودونگ، کائو زونگ‌وِی، یین لیبین، سونگ گوانگ‌مینگ، وانگ یوئه، دو هوا، یو شیانگجیا، لیو ژنگوی، بائو ویدونگ، یو زوجیا، لی ژه، سان شولین، وو یوان‌جون، ژانگ رنگوانگ، وانگ ژونگ‌چیانگ، پَن شیجیه، گوئو فولین، شو شیانگیو، ژو جیاژو، چیو دیانیو، یو جیلی، وِن گوئوبین، یو دونگ، گو ژائوشوئه، لو دیدانگ، لیو جیلیان، لیو شیفو، گوئو چیان، شیا ژیچیانگ، چانگ چِنگ، جین مینگژی، شوئه دیانشی، لیو هونگیو، وانگ شویون، نی جینگهوا، ژانگ رِنژان، دونگ یادونگ، جیائو لیانگ، لیو ژونگ‌یائو، جیانگ یونتیان، وانگ شیائوشین، گونگ گوئووِی، لیوو ژونگلین و لیو شیائوگوانگ.

50 تمرین‌کنندۀ مرد فوق همگی در دستۀ سوم اردوگاه کار پنجم دالیان نگهداری می‌شوند. آنها از اکتبر تا نوامبر سال 2000 بازداشت شده و به این اردوگاه کار فرستاده شدند.

تمرین‌کنندگان در چین

14 مارس 2001

(ترجمه شده در 16 مارس از یک نسخۀ بازبینی‌شدۀ مقالۀ http://minghui.cc/mh/articles/2001/3/15/9045.html)