(Minghui.org) به‌گفتۀ یک شخص مطلع، نسخۀ آوریل 2001 مجلۀ اُپنینگ گزارش می‌دهد که ادارۀ امنیت ملی چین اذعان کرد که بسیاری از مردم به فالون گونگ وارد شده‌اند. ادارۀ امنیت ملی بنا به دستور لوئو گان (رئیس کمیتۀ ملی امور حقوقی و سیاسی)، «رویداد خودسوزی میدان تیان‌آن‌من» را برنامه‌ریزی کرده بود. تک‌تک حرکات افرادی که خودسوزی کردند تحت کنترل بودند و از سوی ادارۀ امنیت ملی بر آن نظارت می‌شد. پس از جلسات محرمانۀ بسیار، تمام رویدادها مشتمل بر زمان‌بندی استفاده از دستگاه‌های اطفاء حریق، آماده‌سازی آمبولانس‌، متن گزارش خبری و زمان انتشار اخبار همگی به‌دقت برنامه‌ریزی شده بود. این به‌هیچ‌وجه اغراق‌آمیز نیست که بگوییم «موفقیت» این «رویداد خودسوزی» به‌علت دستورات ادارۀ امنیت ملی بود. ادارۀ امنیت ملی مستقیماً مسئول این رویداد است. جیانگ زمین و لوئو گان طراحان پشت‌صحنه هستند. بنابراین از نقطه‌نظر حقوقی، جیانگ زمین و لوئو گان جنایت‌کاران اصلی هستند. آنها باید مطابق قانون در دادگاه محاکمه شوند.

آن کارکنان ادارۀ امنیت ملی که در برنامه‌ریزی «رویداد خودسوزی» نقش داشتند، می‌دانستند که یک روز فالون گونگ به جایگاه مشروع خود بازخواهد گشت. با علم به اینکه جیانگ زمین و لوئو گان بی‌رحم و فاسد هستند و می‌توانستند شاهدان را به‌قتل برسانند، این مشارکت‌کنندگان برای محافظت از خودشان قبلاً شرح ماجرای واقعی این رویداد را نوشته‌اند و بر روی نوار ضبط کرده‌اند و برای حفاظت از خطر، خویشاوندان آنها این سوابق را نگهداری می‌کنند.

امیدواریم که تمام مردم مهربان جهان بتوانند روزی شاهد برقراری عدالت باشند.

(پیتر، 19 آوریل 2001)