سیستم و شبکه‌ی کامپیوتری آکادمی هنر فی‌تیان و کالج فی‌تیان که برای تأیید و ذخیره‌ی اطلاعات پذیرش استفاده می‌شد مورد نفوذ هکرهای بدخواه قرار گرفته است و گمان می‌رود که تمام اطلاعات مربوط به پذیرش‌ها، شامل داده‌هایی که از میل‌باکس سردبیران مینگهویی فوروارد شده بود، به دست شیطان افتاده باشد. درخواست می‌کنیم آنهایی که در چین هستند به موارد زیر توجه فوری مبذول دارند:

 

۱. تلاش برای مطالعه‌ی فا و فرستادن افکار درست را افزایش دهید، به‌طوری‌که افکار درست خود را تقویت کرده و میدان بُعدی خود و میدان‌های بعدی مرتبط را پاک کنید.

۲. این موضوع را با افکار درست در نظر بگیرید. خواه شخصی که تحت تأثیر واقع شده است یک تزکیه‌کننده‌ی دافا باشد، یا فردی که نام فرزند یا یکی از بستگان خود را، برای گرفتن پذیرش از یک موسسه‌ی آموزش عالی یا گروه هنری در خارج، ارسال کرده باشد، حقوق قانونی آنها به‌عنوان شهروندان باید مورد احترام باشد.

۳. پیشگیری‌های ایمنی لازم را انجام دهید و برای شیطان راهی آسان را برای تحمیل شکنجه فراهم نسازید.

۴. سیستم‌های کامپیوتری فی‌تیان به وضعیت اولیه بازگشته است.

 

آکادمی هنر فی‌تیان و کالج فی‌تیان
۱۸ اکتبر ۲۰۱۲