۵ نوامبر ۲۰۱۲

(Minghui.org) شهردار "مو وی‌مین" و معاون وی "هی شومین" از شهر نانیانگ در استان هنان، در شب ۱۹ اکتبر ۲۰۱۲ در ماشینی با هم بیرون بودند. همانطور که در بزرگراه نانیانگ رانندگی می‌کردند، با یک کامیون برخورد کردند و در زیر آن گیر افتادند. روده‌ها‌ی شهردار قطع و بیرون بدنش ریخته بود، و معاون وی از ناحیه‌ی سر مجروح شد. آنها در بیمارستان خلق شماره‌ی یک استان هنان بستری هستند.

شهردار مو و معاونش هی، از زمانی‌که به‌روی کار آمدند، فعالانه دستورات جیانگ زمین را برای آزار و شکنجه‌ی وحشیانه‌ی فالون گونگ دنبال کرده‌اند. آنها هرگز از آزار و شکنجه‌ی تمرین‌کنندگان فالون گونگ دست نکشیدند. به خصوص پیش از "مسابقات ورزشی کشاورزان کشور" که در اواسط سپتامبر ۲۰۱۲ در نانیانگ برگزار شد، آنها دوباره یک مرکز شستشوی مغزی را در "آموزشگاه فنی حوزه‌ی نفتی" راه‌اندازی کردند. آنها تمرین‌کنندگانی را از نانیانگ، تانگ‌هی و حوزه‌ی نفتی بازداشت کردند و آنها را در مرکز شستشوی مغزی حبس کردند. خانم هو بائوهویی از حوزه‌ی نفتی در اعتراض به آزار و شکنجه، دست به یک اعتصاب غذای هشت روزه زد. او در حال حاضر در آستانه‌ی مرگ قرار دارد. خانم فان جین‌پینگ، خانم لیانگ یوجی، خانم هو گویون، و خانم هان گوجن از نانیانگ؛ خانم هی شانگ‌یون از حوزه‌ی نفتی هنان و آقای لو جیوهی و خانم شی شیوجی از تانگ‌هی به دلیل امتناع از رها کردن باورشان به حقیقت- نیکخواهی- بردباری هنوز هم در بازداشت به سر می‌برند.

درست بعد از اختتامیه‌ی مسابقات ورزشی، آنها به مراکز پلیس، اداره‌ی ۶۱۰، کمیته‌های محلی و کمیته‌های روستایی در ۱۵ شهرستان، شهر و منطقه در نانیانگ دستور دادند تا به اذیت و آزار تمرین‌کنندگان هم در خانه و هم در محل‌های کارشان ادامه دهند.

در بین مردم سراسر جهان، این اصل که نیکی پاداش دریافت کرده و پلیدی مجازات خواهد شد به‌طور وسیعی مورد پذیرش است. بر طبق آمارهای تکمیل‌نشده، ۴۳ نفر در نتیجه‌ی مشارکت مستقیم در آزار و اذیت تمرین‌کنندگان فالون گونگ در نانیانگ جان خود را از دست داده‌اند، از جمله می‌توان از هوانگ شینگ‌وی، رئیس سابق حزب کمونیست در نانیانگ نام برد. ما بار دیگر به مقامات سطوح مختلف که هنوز در آزار و شکنجه‌ی تمرین‌کنندگان فالون گونگ شرکت دارند توصیه می‌کنیم: آزار و شکنجه‌ی این مردم مهربان را متوقف کنید، این نمایش مخوف و هولناکی که نمی‌بایست اتفاق می‌افتاد را به پایان رسانید و آینده‌ای فوق‌العاده را برای خود و نسل‌های آینده‌تان انتخاب کنید.