(Minghui.org) همانطور که روند اصلاح فا به مرحله‌ی نهایی خود نزدیک می‌شود، بسیاری از تمرین‌کنندگان درگیر کار روی پروژه‌های گوناگونی هستند که در راستای نجات موجودات ذی‌شعورند.

به‌عنوان یک هماهنگ‌کننده، این را کاملاً لمس کرده‌ام که روند اصلاح فا به استانداردهای بالایی نیاز دارد و بسیار مهم است که شین‌شینگ‌مان را ترفیع دهیم. قلمرو و شین‌شینگ یک هماهنگ‌کننده روی موفقیت یک پروژه تأثیر می‌گذارد و اگر مسائل مطابق فا انجام نشوند، می‌تواند برای تلاش‌هایمان مزاحمت و مداخله به همراه آورد.

اولین باری که در جلسه‌ی هماهنگ‌کنندگان در منطقه‌مان شرکت کردم، به نظر می‌آمد که همگی در حال همکاری کردن هستند و جوی صمیمی احساس می‌شد. هماهنگ‌کننده‌ی "الف" گفت: "هماهنگ‌کنندگان ناحیه‌ی ما همکاری خوبی با هم دارند و در این زمینه بهتر از هماهنگ‌کنندگان در ناحیه‌ای دیگر هستند. به نظر می‌رسد که در آن ناحیه شکاف بزرگی میان هماهنگ‌کنندگان وجود دارد و آنها به‌خوبی همکاری نمی‌کنند." وقتی این را شنیدم، به شکل عجیبی حس کردم که در آینده‌ی نزدیک مشکلاتی به وقوع خواهد پیوست. در دومین جلسه، هماهنگ‌کنندگان "الف" و "ب" کمی با هم اختلاف نظر داشتند و این وضعیت در جلسه‌ی سوم بدتر شد.

درک نادرست اصول فا

شروع کردم به درون خود نگاه کنم، اما نتوانستم هیچ وابستگی‌‌ای پیدا کنم. نگران بودم که مبادا به درون تضادهای آنها کشیده شوم. هرچه بیشتر نگران می‌شدم، سریع‌تر به داخل تضادهایشان کشیده می‌شدم.

هیچ دردسر و مزاحمتی را نمی‌خواستم و احساس می‌کردم با جر و بحث‌های بشری مواجه شده‌ام. درک خودم را از اصول فا با تمرین‌کنندگان الف و ب در میان گذاشتم. امیدوار بودم که تضادهایشان را برطرف کنند، اما بی‌فایده بود. فکر کردم "چهارمین جلسه نزدیک است و می‌توانم دشمنی و کدورت بین آنها را احساس ‌کنم. باید چه کار کنم؟"

استاد بیان کردند:

"از سوي ديگر، موجوداتی که توسط فا اصلاح نشده‌اند برای پرداختن به امور از اصول کیهان کهن استفاده می‌کنند، و برای ارزیابی مریدان دافا آنها را به کار می‌برند. فقط هنگامی آن را بی‌اشکال خواهند یافت که در حد استانداردهایی که آنها به رسمیت می‌شناسند باشید؛ فقط آنگاه اجازه خواهند داد که رها از مداخله، به سوی بالا پیشرفت کنید؛ و فقط آنگاه فکر خواهند کرد که صلاحیت نجات دادن آنها را دارید."

"اگر آنها فکر کنند که فردی یا چیزی 'به اندازه‌ی کافی خوب نبوده و زیر استاندارد است'، آنگاه می‌آیند که از قدرت‌شان استفاده کنند تا مستقیماً هر چیزی در توان‌شان که در حد استاندارد نیست را نابود کنند، شامل چیزهای مرتبط با اصلاح فا. اگرچه توانایی این را ندارند که واقعاً اصلاح فا را به اختلال بکشانند، اما مانعی بر سر راه خواهند بود. صرفنظر از اینکه واقعاً بتوانند کاری از پیش ببرند، تلاش خواهند کرد که چیزها را نابود کنند. چنین وقایعی به دفعات‌ِ بی‌شمار اتفاق افتاده است. اما آنها نتوانسته‌اند اصلاح  فا یا مریدان دافا را نابود کنند، و بشریت را نیز نابود نکرده و سد راه اصلاح فا نشده‌اند. اما دردسر و مزاحمت بسیار زیادی ایجاد کرده‌اند. این مزاحمت‌ها اینجا در دنیای بشری متجلی می‌شوند، و شکل مداخله را به خود می‌گیرند. این چیزها در تمام مدت در حال روی دادن بوده‌اند." ("آموزش فای بیستمین سالروز")

وقتی تمرین‌گنندگان خوب تزکیه نمی‌کنند، نیروهای کهن از این موقعیت بهره‌ می‌برند و دردسر و مزاحمت به بار می‌آورند. من خیلی مراقب و هشیار بودم و فکر می‌کردم که در حال ارزیابی خودم بر اساس اصول فا هستم تا به این شکل از مزاحمت‌ها اجتناب کنم. اما به گمانم معنی درونی صحبت‌های استاد را درک نکرده بودم و فقط روی تزکیه‌ی خوب خودم متمرکز می‌شدم تا به این شکل از مزاحمت‌ها و مداخلاتی که نیروهای کهن ایجاد می‌کنند در امان باشم. من نادانسته خودم را بر اساس اصول کیهان کهن ارزیابی می‌کردم.

هنگامی که تمرین‌کنندگان در توافق و سازگاری با هم نبودند، فکر کردم که به علت شکاف‌هایی که دارند مورد مداخله قرار گرفته‌اند. زمانی که حالت منفی ایجاد شده بین آنها برایم آشکار شد، در نفی کردن نظم و ترتیب‌ها موفق نبودم. استاد بارها و بارها به ما گفته‌اند که نظم و ترتیب‌های نیروهای کهن را نفی کنیم. پس چرا در "آموزش فای بیستمین سالروز" چگونگی عملی شدن نظم و ترتیب‌های نیروهای کهن را توضیح دادند؟

خارج شدن از اصول کیهان کهن و نفی آنها

پس از اینکه این سخنرانی را بارها خواندم، سرانجام پی بردم استاد از ما می‌خواهند که روشن و آگاه شویم، از اصول کیهان کهن خارج شویم، آنها را نفی کنیم و جذب اصول کیهان جدید شویم.

وقتی درکم از فا را رشد دادم، می‌توانستم تغییر را در ذهن و جسمم احساس کنم. دو ساعت قبل از چهارمین جلسه آرام شدم و افکار درست فرستادم: "نظم و ترتیب‌های نیروهای کهن برای تمرین‌کنندگان کاملاً نفی می‌شوند. هیچ کسی در کیهان نمی‌تواند مریدان دافا را مورد آزمایش قرار دهد. همه‌ی حیات‌ها بر اساس فای استاد هماهنگ می‌شوند."

در شروع جلسه، متوجه شدم که هماهنگ‌کنندگان الف و ب اختلافاتشان را حل و فصل کرده‌اند و به آرامی با یکدیگر گفتگو می‌کنند.

توهمات کمک می‌کردند که به انحرافم از فا پی ببرم

پی بردم که شکاف‌ها و حالت منفی بین تمرین‌کنندگان، توهماتی بود که به من نشان داده می‌شد زیرا درک من از فا منحرف شده بود. اصول فا واقعاً عمیق است و در سطوح مختلف فای مختلف و الزامات مختلفی وجود دارد. اکنون درک عمیق‌تری را از این صحبت‌های استاد به دست آورده‌ام:

"بدون آگاهی به فا در سطوح بالا، نمی‌توانید تزکیه کنید و اگر درون را تزکیه نکنید، اگر شین‌شینگ خود را تزکیه نکنید گونگ شما افزایش نمی‌یابد." (جوآن فالون)

مایلم تمرین‌کنندگان را تشویق کنم فا را به خوبی و با قلبی آرام مطالعه کنند. در حالی که سه کار را برای نجات موجودات ذی‌شعور انجام می‌دهید، تزکیه و رشد سطح شین‌شینگ خود را فراموش نکنید.

مطالب بالا درک من در سطح کنونی‌ام است. لطفاً هر چیز نادرستی را متذکر شوید.