(Minghui.org) "دهمین فاهویی چین در سایت مینگهویی" هم‌اینک آغاز شده است. طی هفته‌های آتی، برگه‌های تبادل تجربۀ تمرین‌کنندگان فالون دافا در سرزمین اصلی چین همه‌روزه در Minghui.org منتشر خواهد شد.

دهمین فاهویی چین

از زمانی که رژیم کمونیستی چین آزار و شکنجۀ تمرین‌کنندگان فالون دافا را در سال ۱۹۹۹ آغاز کرد، امکان برگزاری گردهمایی‌های بزرگ برای تمرین‌کنندگان در چین وجود نداشته است. در خارج از چین، این گردهمایی‌ها همه‌ساله در مکان‌های بسیار زیادی در نقاط مختلف جهان برگزار می‌شود.

به منظور اینکه تمامی اجتماع فالون دافا بتوانند از تجربه‌های تمرین‌کنندگان در چین بهره‌مند شوند، وب‌سایت مینگهویی رویداد سالانۀ "فاهویی‌های چین در سایت مینگهویی" را آغاز کرده است.

همانند سال‌های گذشته، دهمین فاهویی چین در سایت مینگهویی دریچه‌ای به سوی زندگی و تجربه‌های کسانی می‌گشاید که تزکیۀ واقعی را تمرین می‌کنند– کسانی که فالون دافا را تمرین می‌کنند– به‌گونه‌ای که تمرین‌کنندگان و نیز غیرتمرین‌کنندگان از آن بهره‌مند شوند.

ترجمه‌های فارسی به زودی در صفحات fa.Minghui.org منتشر شده و ترجمه‌هایی به زبان‌های گوناگون دیگر نیز در وب‌سایت سایر زبان‌های مینگهویی منتشر خواهد شد.

کنفرانس‌های تبادل تجربۀ فالون دافا رویدادهایی هستند که تمرین‌کنندگان گرد هم می‌آیند تا از یکدیگر بیاموزند، و امید است که دهمین فاهویی چین در مینگهویی مزایای مشابهی را برای تمامی شرکت‌کنندگان به همراه بیاورد.