(Minghui.org) در تاریخ ۲۰ ژوئیه ۱۹۹۹، رهبر حزب کمونیست چین (ح.ک.چ)، جیانگ زمین، آزار و شکنجه‌ی فالون گونگ را آغاز کرد. پلیس ح.ک.چ، تمرین‌کنندگان فالون گونگ را به‌طور غیرقانونی بازداشت، حبس و محکوم کرد و آنها را به اردوگاه‌های کار اجباری فرستاد.

پلیس با تجسس اجباری برای یافتن کتاب‌های فالون گونگ آنها را ضبط می‌کرد و به افراد اجازه نمی‌داد تمرینات را انجام دهند. در همان زمان، کلیه‌ی ماشین‌های تبلیغاتی حزب با تمام قوا حمله‌‌ای تمام عیار را برای سرکوب و بدنام کردن فالون گونگ آغاز کردند. انواع مختلفی از تبلیغات کذب و دروغ‌های ساختگی، از جمله ادعای مرگ ۱۴۰۰ نفر، به‌کار گرفته شد تا افرادی را که از حقیقت مطلع نبودند، فریب دهد.

مایلم در اینجا یک مورد از تبلیغات دروغینی را که توسط مقامات حزب مطرح شده، افشا کنم.

من در شهرکی در نزدیکی شهری بزرگ زندگی می‌کنم. یک روز کامیونی حامل کتاب‌های توقیف شده‌ی فالون دافا وارد کارخانه‌ی کاغذ‌سازی شهر شد تا کتاب‌ها را از بین ببرد. کامیون توسط تعداد زیادی از مأموران پلیس ح.ک.چ، خبرنگارها و مقامات همراهی می‌شد. این باعث شد تا جمعیت زیادی از مردمی که حقیقت را در مورد آزار و شکنجه نمی‌دانستند، (البته برخی از این افراد توسط کمیته‌ی محلی حزب کمونیست سازماندهی شده بودند) جذب این رویداد شوند.

پلیس به افراد محلی دستور داد تا به صورت دایره‌وار بایستند. گزارشگران و افراد دیگر با دوربین‌ها نیز دایره‌ای را در اطراف افراد محلی تشکیل دادند، درحالی‌که منتظر بودند تا عکس بگیرند. پلیس شروع کرد به افترا زدن به دافا و بدنام کردن آن. سپس صراحتاً از جمعیت خواست تا مطالب زشت و نادرستی را در مورد دافا بر زبان آورند.

یک مأمور پلیس به مردم گفت: "درحال حاضر، دولت مرکزی اعلام کرده که فالون گونگ یک فرقه است. مردم، شما باید با دولت همکاری کرده و از آن حمایت کنید. اگر برای صحبت کردن فراخوانده ‌شوید، پس باید صحبت کنید. نمی‌توانید به فالون گونگ باور داشته باشید!" پس از آن به فردی اشاره کرد و گفت: "اول شما صحبت کنید." آن شخص پاسخ داد: "نمی‌خواهم چیزی بگویم."

مأمور پلیس گفت: "به تو می‌گویم که چه مطلبی را بگویی. فقط بگو که فالون گونگ را تمرین می‌کردی و اینکه چگونه به‌ دلیل تمرین فالون گونگ آسیب دیدی و چگونه لی هنگجی تو را فریب داد." آن مرد پاسخ داد: "چنین چیزهایی را نمی‌گویم." مأمور یک متن دست‌نوشته‌‌ی آماده از جیب خود بیرون آورد و به دستش داد، "این متن را نوشته‌ام. اگر نمی‌دانی چه بگویی، فقط از روی آن بخوان. پس از اینکه آن را خواندی، به‌عنوان بخشی از طرح دولت در تلویزیون پخش خواهد شد."

اکثر مردم در بین جمعیت، سر خود را به ‌علامت مخالفت با این کار تکان داده و گفتند: "آیا این تقلب و فریب نیست؟" برخی زمزمه کردند: "فلان شخص را می‌شناسم که فالون گونگ را تمرین می‌کند. آنها افراد بسیار خوبی هستند." دیگران گفتند که کتاب‌های فالون گونگ را خوانده‌اند و کتاب‌ها به مردم آموزش می‌دهد که کارهای خوب انجام دهند و بسیاری از چیزهای مثبت دیگر. این نمایش صحنه‌سازی شده توسط پلیس ح.ک.چ، با مقاومت و عدم پذیرش از طرف جمعیت مواجه شد و آنها مجبور شدند تا به تلاش خود برای فیلمبرداری از یک نمایش جعلی و فریب‌آمیز پایان دهند.

این رویداد در منطقه‌ی ما تأثیر زیادی داشت و پس از این رویداد، همه در مورد آن صحبت می‌کردند. همسایه‌ام پس از مشاهده‌ی تمام واقعه، مستقیماً به خانه‌ام آمد. اغلب به من سر می‌زد و همیشه با او در مورد بهره‌مندی از مزایای تمرین فالون گونگ، صحبت می‌کردم. به محض اینکه پایش را در آستانه‌ی در گذاشت گفت، "به شما بگویم، این روایت مرگ ۱۴۰۰ نفر به کلی دروغ است."

از او پرسیدم آنجا چه خبر بود. آنچه را که اتفاق افتاده بود، برایم تعریف کرد و با خشم گفت، "حزب کمونیست واقعاً شیطانی است!" خوشحال بودم که می‌توانست نیکی و پلیدی را از هم تمیز دهد و متوجه دروغ‌های حزب کمونیست شود. این نشان می‌دهد که همه‌ی مردم برخلاف وجدانشان عمل نمی‌کنند تا از ح.ک.چ در آزار و شکنجه‌ی فالون گونگ متابعت کنند.

اکثریت مردم چین هنوز هم وجدان‌شان بیدار است. در طول این سال‌ها، نمایش‌های کریه ح.ک.چ در واقع باعث شده که توده‌ی مردم عمیقاً از آن منزجر شوند. روزی رژیم و افرادی که دنباله‌رو آن هستند به سزای جنایات‌شان خواهند رسید.

در گذشته درک نمی‌کردم که چرا حزب کمونیست چین چنین تلاش بزرگی را اعمال می‌کند تا فالون گونگ را بدنام کند و گروهی از افرادی را که می‌خواهند انسان‌های خوبی باشند و حقیقت- نیکخواهی- بردباری را تمرین ‌کنند، مورد آزار و شکنجه قرار دهد. به منظور حفاظت از دافا و دفاع از شهرت و اعتبار آن، برای دادخواهی به اداره‌ی‌ دادخواهی و استیناف کشور در پکن رفتم.

می‌خواستم از اعماق قلبم به مردم بگویم که دافا عظیم است و آزار و شکنجه باید متوقف شود، اما بازداشت شدم و برای این کار تحت آزار و شکنجه قرار گرفتم. به هفت سال زندان محکوم شدم و این فرصت را نداشتم تا وقایعی را که در آن زمان در شهرم اتفاق افتاد، افشا کنم.

هم‌اکنون مایلم فریب‌کاری حزب کمونیست چین را افشا کنم و بگذارم مردم چهره‌ی واقعی آن را به‌وضوح ببینند، به‌طوری که بتوانند درک کنند آزار و شکنجه‌ی فالون گونگ بر مبنای دروغ، فریب، تهدید و ارعاب بنا شده است. مردم نبایست تبلیغات دروغینی را که توسط رسانه‌های ح.ک.چ پخش و منتشر می‌شود باور کنند. باید بین نیکی و پلیدی تمایز قائل شوند و از ح.ک.چ و تشکیلات وابسته به آن خارج شوند. باید با تمرین‌کنندگان فالون گونگ به‌خوبی رفتار کرده و آینده‌ای روشن را برای خود رقم بزنند.

منبع: http://www.en.minghui.org/html/articles/2012/4/15/132720.html