(Minghui.org) با نزدیک شدن به سال نوی چینی ۲۰۱۴، تمرین‌کنندگان فالون دافا در سراسر جهان طبق سنت، تبریکاتی را به وب‌سایت مینگهویی ارسال کرده‌اند. همراه این تبریکات، تعداد زیادی کارت‌ تبریک دست‌ساز، شعر و تصویر فرستاده می‌شوند تا با احترام سال نوی چینی را به استاد نیک‌خواه و فداکار؛ لی هنگجی، تبریک بگویند.

در این گزارش، تعدادی از ۲۰ تبریک ارسالی به استاد محترم را آورده‌ایم که از طرف تمرین‌کنندگان فالون دافا در شهر شانگهایِ چین فرستاده شده‌اند.

بسیاری از این تمرین‌کنندگان از یک منطقه، یک خانواده یا یک گروه مطالعه فای محلی هستند.

همگی آنها بسیار زیاد دلتنگ استادند و واقعاً به‌خاطر نجات پرزحمت و نیک‌خواهانه استاد سپاسگزارند. عهد می‌بندند که به همه کارهای خوب خود ادامه دهند، در تزکیه کوشاتر شوند و سه کار را به‌خوبی انجام دهند.