(Minghui.org) بیش از ۳۰ تمرین‌کننده فالون گونگ به‌طور غیرقانونی در ۲ سپتامبر در تونگ‌هوا واقع در استان جیلین بازداشت شدند. بیست نفر برای شستشوی مغزی به جلسات ترتیب داده شده توسط ادارات ۶۱۰ محلی فرستاده شدند. جزئیات بیشتر توسط تمرین‌کنندگانی که آزاد شده‌اند، گزارش شده است.

سه جلسه از ۲ سپتامبر الی ۱۸ اکتبر سال ۲۰۱۴، در مرکز شستشوی مغزی شی‌شان برگزار شد:

۱. جلسه اول: در تاریخ ۲۵-۲ سپتامبر برگزار و توسط اداره ۶۱۰ شهر تونگ‌هوا در استان جی‌لین و اداره ۶۱۰ منطقه دونگ‌چانگ از شهر تونگ‌هوا سازمان‌دهی شد.
۲. جلسه دوم: در تاریخ ۲۶ سپتامبر الی ۱۵ اکتبر برگزار و توسط اداره ۶۱۰ منطقه دونگ‌چانگ ترتیب داده شد.
۳. جلسه سوم: در تاریخ ۱۸-۱۵ اکتبر برگزار و توسط اداره ۶۱۰ تونگ‌هوا سازمان‌دهی شد.

سازمان‌های امنیتی متعدد، ازجمله ادارات ۶۱۰ و کمیته امور سیاسی و حقوقی درسطح منطقه و شهر و بیش از هشت اداره پلیس محلی این بازداشت‌ها را هماهنگ کردند.

این پرونده در گزارش نگاه اجمالی اخیر در مینگهویی به‌طور برجسته‌ای نشان داده شده است و گویای این است که چگونه تعداد بازداشت‌ها در طی ۹ ماه اول سال ۲۰۱۴، درمقایسه با مدت مشابه در سال ۲۰۱۳، به میزان ۴۲ درصد افزایش داشته است. استان جیلین رتبه اول مربوط به تعداد بازداشت‌های تأیید شده را داشت که بازداشت‌شدگان به مراکز شستشوی مغزی منتقل شدند.


تمرین ‌کنندگان فالون گونگی که به مراکز شستشوی مغزی فرستاده شدند.
ژانویه تا سپتامبر ۲۰۱۴
 ۶ اکتبر...
منبع: Minghui.org

طبق گزارش اپک تایمز در نوامبر ۲۰۱۳، بازداشت‌ها و بازداشت‌گاه‌های شستشوی مغزی، با طرح "نبرد نهایی" حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) سازگار هستند. مجموعه‌ای شامل ۵۶ بخشنامه از نهادهای رسمیِ سراسر چین، آشکار کرد که کمپینی ملی برای ازبین بردن فالون گونگ دوباره آغاز شده و درحال‌حاضر در جریان است.

یک وب‌سایت رسمی اشاره می‌کند: «اجرای "نبرد نهایی آموزش و تبدیل ۲۰۱۳ الی ۲۰۱۵" تصمیمی علمی است که هسته مرکزی حزب براساس کشمکش جاری بنا نهاده است.» وب‌سایت دیگری اشاره می‌کند: «تمام [تمرین‌کنندگان] فالون گونگی را که تبدیل نشده‌اند تا پایان ۲۰۱۵ تبدیل کنید و به تبلیغات در راستای انتقاد کردن از فالون گونگ ادامه ‌دهید.»

طبق گزارش مینگهویی، مرکز شستشوی مغزی شی‌شان یکی از ۱۱۹ مرکزی بود که در سال ۲۰۱۴ در این زمینه فعالیت داشت.

این مرکز شستشوی مغزی در ساختمانی در شرق مرکز بازپروری معتادین به مواد مخدر شی‌شان (اردوگاه کار اجباری پیشین شی‌شان)، روی تپه‌ای نزدیک هتل شی‌شانِ شهر تونگ‌هوا، واقع شده است. مدرسه ابتدایی هونگ‌چی در شرق آن قرار دارد.

بعد از ورود از دروازه آهنی این مرکز، حیاطی با ۳۰ متر طول (جنوب تا شمال) و ۱۲ متر عرض قرار دارد. ساختمان اصلی شستشوی مغزی، یک ساختمان چهار طبقه در سمت غرب محوطه حیاط است.

نیمی از طبقه اول در زیر زمین قرار دارد. سمت شمال ساختمان به مرکز بازپروری معتادین به مواد مخدر، که قبلاً بخشی از مرکز بود، متصل است.

دو اتاق کنفرانس بزرگ در دو انتهای طبقه چهارم قرار دارند. طبقه سوم و چهارم به ترتیب  شامل سه و چهار واحد هستند. کافه‌تریا در طبقه اول قرار دارد.

دو اتاق در طبقه سوم، دارای دیوارهای پوشیده شده با فوم و ضد صدا هستند و منحصر‌اً برای جلسات بازجویی و«تبدیل» تک‌نفره استفاده می‌شوند.