(Minghui.org) از طریق تعامل با سایر تمرین‌کنندگان، متوجه شده‌ام که بسیاری از آنها احساس خوبی درباره خودشان دارند و کارها را براساس عقاید و تصورات خود انجام می‌دهند. به‌ویژه اگر چیزی در رابطه با دافا از آنها خواسته ‌شود تا انجام دهند، درصورتی که آن کار با وضعیت ذهنی، عقاید و تصورات یا شرایط‌شان مطابقت داشته باشد، آن کار را انجام خواهند داد، در غیراین‌صورت منفعل باقی می‌مانند یا حتی برخلاف آن عمل می‌کنند.

همه اینها ریشه در خودخواهی دارند و یک تمرین‌کننده حقیقی نباید بدان‌گونه به امور نگاه کند.

ما همه در شرایط و محیط‌های مختلفی زندگی و کار می‌کنیم، اما همگی می‌توانیم برطبق شرایط‌مان کوشا باقی بمانیم.

برای مثال بعضی خانواده‌ها هستند که در آنها چند تمرین‌کننده و همچنین تعدادی کامپیوتر و چاپگر وجود دارد، اما آنها به‌ندرت مطالب اطلاع‌رسانی فالون گونگ را تولید می‌کنند؛ بعضی دیگر بازنشسته‌اند و اوقات فراغت زیادی دارند، اما به‌ندرت بیرون می‌روند تا با مردم درباره فالون گونگ یا آزار و شکنجه آن صحبت ‌کنند. برخی تمرین‌کنندگان فقط مقدار کمی مطالب اطلاع‌رسانی را هر هفته توزیع می‌کنند و بقیه زمان‌شان را صرف مطالعه فا، مراقبت از فرزندان یا نوه‌های‌شان یا حتی گاهی اوقات بازی مایونگ می‌کنند.

تقریباً ۵۰ تمرین‌کننده در شهرمان هنوز فالون گونگ را تمرین می‌کنند و سه‌ کاری را که استاد از ما می‌خواهند انجام دهیم، انجام می‌دهند، اما فقط حدود ۱۰ درصد آنها کوشا هستند. شرایط مشابهی احتمالاً در سایر شهرها وجود دارد. اینگونه است که برخی از ما هر روز فا را مطالعه می‌کنیم و تمرین‌ها را انجام می‌دهیم، اما به‌ندرت بررسی می‌کنیم که آنچه انجام داده‌ایم، برطبق معیارهای یک مرید دافا هست یا خیر.

اگر خودمان را توجیه کنیم و بهانه بیاوریم، ممکن است بدون اینکه متوجه شویم، در دام وابستگی ترس یا راحت‌طلبی گرفتار شویم. امیدوارم تمرین‌کنندگان همگی بتوانند مقاله معلم با عنوان ذهن‌تان هشیار باشد را دوباره بخوانند و براساس آن خود را رشد دهند.

زمان باقیمانده برای تمرین تزکیه‌مان محدود است. ما باید واقعاً بهترین استفاده را از فرصت‌هایمان بکنیم تا بتوانیم خودمان را اصلاح کنیم و موجودات ذی‌شعور بیشتری را نجات دهیم. این شامل شرکت در دادخواهی‌های حقوقی اخیر علیه جیانگ زمین، رهبر سابق چین، نیز می‌شود که آزار و شکنجه فالون گونگ را آغاز کرد.

به‌عنوان مریدان دافا ما باید در مسیرهای نظم و ترتیب داده شده توسط استاد گام برداریم، نه در مسیرهای نظم و ترتیب داده شده توسط نیروهای کهن.