(Minghui.org) آقای وو ژنگ‌جیان در ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۵، پس از گذراندن ۱۳ سال حبس در زندان شاندونگ، آزاد شد. ۷ تمرین‌کننده از مینگ‌یین هنوز در همان سیستم زندان، محبوس هستند.

آقای وو ژنگ‌جیان و همسرش تمرین فالون گونگ را درسال ۱۹۹۷، آغاز کردند و دستیار محلیِ تمرین‌کنندگان بودند. طی دهه گذشته، آنها مکرراً بازداشت و زندانی شدند. آقای وو در سپتامبر ۲۰۰۹، بازداشت شد و در ۲۸ مارس ۲۰۰۳، در دادگاه منگ‌یینگ، به ۱۳ سال زندان محکوم شد.

خانم تِنگ دیتونگ در سپتامبر ۲۰۰۲ بازداشت شد. درحالی‌که، به یک صندلی آهنی بسته شده بود، بیش از چهار روز تحت بازجویی قرار گرفت. در مارس ۲۰۰۳، به ۱۴ سال زندان محکوم شد. خانم تِنگ اکنون در زندان زنان استان شاندونگ زندانی است. همسرش آقای یانگ زنگ‌فانگ به حبس در اردوگاه کار اجباری محکوم شد. دختر بزرگش خانم یانگ جوهویی از دبیرستان اخراج شد. بجز دختر کوچک خانم تِنگ، شخص دیگری نیست که از مادر پیر وی مراقبت کند.

در ۲۲ مارس ۲۰۱۴، مأموران ما لین، پنگ تائو، وانگ جیانگ و سایر مأموران اداره پلیس شهرستان یدیان، خانم شان فیوگویی را بازداشت کردند. خانه‌اش غارت و در ۲۷ ژوئیه ۲۰۱۴ به سه سال زندان محکوم شد. او اکنون در زندان زنان استان شاندونگ به‌سر می‌برد.

خانم گونگ هودونگ در ۱۸ ژوئیه ۲۰۱۴، بازداشت و به سه سال زندان محکوم شد. وی در سال‌های ۲۰۰۰، ۲۰۰۱ و ۲۰۰۵  نیز بازداشت و محبوس شده بود. پدر و همسرش به‌ دلیل فشار روانی ناشی از بازداشت‌های وی درگذشتند.

خانم یی شولینگ معلم مدرسه راهنمایی در منگ‌یینگ بود. وی از کارش اخراج و در اردوگاه کار اجباری شماره ۱ زنان در شاندونگ به‌طرز وحشیانه‌ای شکنجه شد. خانم یین در ۱۸ ژوئیه ۲۰۱۴، بازداشت و به سه سال و شش ماه حبس محکوم شد.

خانم ژانگ جی‌می بازداشت شد و در اردوگاه کار اجباری زنان جی‌نان به‌مدت سه سال زندانی و به‌طور وحشیانه‌ای شکنجه شد. در ۱۶ اکتبر ۲۰۱۴، به‌خاطر توزیع مطالب فالون گونگ، دوباره بازداشت شد. در ۲۳ اکتبر به بازداشتگاه لین‌یین منتقل شد و در ۱۲ ژانویه ۲۰۱۵، با حکم دادگاه لین‌یین به سه سال و سه ماه حبس محکوم شد. سپس در زندان زنان در استان شاندونگ حبس شد.

در ۱۸ اوت ۲۰۱۴، آقای پنگ چانگ‌گو سرپرست کاری در گوانگ‌ژو، واقع در استان گوانگ‌ژو بود. وی در ایستگاه قطار بازداشت شد، زیرا یک یواس‌بی حاوی مطالب فالون گونگ همراه خود داشت. در ژانویه ۲۰۱۵، آقای پنگ به سه سال زندان محکوم شد و اکنون در زندان شاندونگ محبوس است.

خانم وانگ شیانگ‌می، ۵۷ ساله، کارمند بازنشسته کارخانه پنبه منگ‌یین است. وی در سال ۲۰۰۱، به اردوگاه کار اجباری زنان در جینان فرستاده شد و دو سال در آنجا حبس بود. خانم وانگ دوباره در ۳۰ دسامبر ۲۰۱۴، در منزلش بازداشت و چند ماه بعد به سه سال زندان محکوم شد. درحال‌حاضر در زندان زنان شاندونگ محبوس است.