(Minghui.org)  تمام فرهنگ‌ها استاندارد اخلاقی جامع مشترکی دارند که دانش‌آموزان را ملزم به احترام به معلم‌شان می‌کند. ما به‌عنوان تزکیه‌کنندگان حقیقی فالون دافا، جدی‌ترین تمرین تزکیه که بر پایه اصول کیهان جدید است، باید فا را با ذهنی سرشار از خلوص و احترام‌ مطالعه کنیم. این پیش‌زمینه‌ای برای کسب فا، جذب شدن در فا و روشن‌بین شدن به سطوح مختلف فا است. هر فردی که رفتارش بدون احترام باشد، هیچ چیز از آموزش‌ها کسب نخواهد کرد.

برخی از هم‌تمرین‌کنندگان، ازجمله تمرین‌کنندگان قدیمی، هنگام مطالعه جوآن فالون به خوردن و نوشیدن مشغول هستند. برخی هنگام گوش کردن به سخنرانی‌های ضبط شده استاد به امور روزمره مردم می‌اندیشند. برخی که در اتوبوس به فا گوش می‌دهند، توجه بیشتری به افراد از جنس مخالف دارند. برخی از تمرین‌کنندگان حتی در تخت‌خواب به فا گوش می‌دهند یا کتاب‌های دافا را می‌خوانند. آنها واقعاً چه می‌کنند؟ نتیجه مطالعه فای آنها چه خواهد بود؟ چطور می‌توانند به روشن‌بینی خرد فا دست یابند درحالی‌که بدون احترام هستند؟

با این‌که استاد قلبی بزرگ و مهربان دارند، اما نیروهای کهن آنچه انجام می‌دهیم را ضبط می‌کنند و آماده خواهند بود تا در هر زمانی محنت‌هایی را بر ما تحمیل کنند. هرچه ما انجام می‌دهیم، نهایتاً  قضاوت خواهد شد. موقعیت‌های ما توسط اعمال و رفتارمان تعیین خواهند شد.

مثال یک دانش‌آموز در مدرسه را درنظر بگیرید. وقتی دانش‌آموز در زمان تدریس آموزگار خوابش ببرد، خوراکی بخورد، بازی کند یا به‌فکر جنس مخالف باشد، آیا این دانش‌آموز خوبی است؟ آیا این دانش‌آموز تمام الزامات را برای فارغ‌التحصیل شدن برآورده خواهد کرد؟ مشکل بتوان گفت.

برخی از تمرین‌کنندگان مقالات تبادل‌تجربه هم‌تمرین‌کنندگان را مانند داستان درنظر می‌گیرند و خودشان را با موضوعات تزکیه‌ای که در آن مقالات ذکر شده مقایسه نمی‌کنند. برخی از تمرین‌کنندگان مسن حتی فکر می‌کنند که خواندن مقالات تبادل تجربه معادل مطالعه فا است. آیا این تزکیه واقعی است؟

معیار برای تزکیه در دوره اصلاح فا سختگیرانه و جدی است، چراکه آن با کیهان جدید و سرانجام تمام موجودات سروکار دارد. این اولین و آخرین واقعه این آفرینش در تاریخ کیهان است. به‌عنوان تزکیه‌کنندگانی که مفتخر به مریدان دافا در دوره اصلاح فا هستیم، تمام افکار و رفتارمان مرتبط با گروه‌های بزرگی از موجودات است. چطور می‌توانیم مطالعه فا را جدی نگیریم؟