(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون گونگ در ژاپن در روزهای ۲۴ و ۲۵ اکتبر ۲۰۱۵ در جشنواره ماشین‌آلات ایجیما در استان ناگونوی ژاپن شرکت کردند. آنها ضمن معرفی مزایای فالون گونگ به افشای آزار و شکنجه این تمرین در چین پرداختند و در حمایت از پرونده‌های حقوقی علیه جیانگ زمین امضاهایی را جمع آوری کردند. جیانگ رئیس سابق حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) است که آزار و شکنجه را راه اندازی کرد.

تمرین‌کنندگان فالون گونگ تمرینات این روش را در جشنوارۀ ماشین‌آلات ایجیما در استان ناگونو به نمایش می‌گذارند

فالون گونگ در جشنواره ماشین‌آلات ایجیما در استان ناگونوی ژاپن به‌معرض نمایش درمی‌آید


تمرین‌کنندگان فالون گونگ این تمرین را به معرض نمایش گذاشتند و تمرینات فالون گونگ را روی صحنه نشان دادند. بسیاری از مردم با امضا دادخواهی، حمایت خود را از پرونده‌های حقوقی علیه جیانگ زمین  نشان دادند و تمرین‌کنندگان را به ادامۀ این کاربزرگ‌شان ترغیب کردند.

بازدید‌کنندگانی که تا بحال مطلبی درباره فالون گونگ نشنیده بودند، فرصتی یافتند تا از مزایای تمرین‌های سنتی تزکیه چینی آگاه شوند. آنها برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این تمرین مطالب مقدماتی معرفی آن را با خود بردند.