(Minghui.org) می‌خواهم درکم را در خصوص اهمیت شکایت علیه جیانگ زمین در این مقاله مطرح کنم.

هیچ مشکلی درارتباط با استفاده از نام واقعی درشکایت علیه جیانگ وجود ندارد

درماه ژوئیه سال جاری با استفاده از نام واقعی‌ام علیه جیانگ زمین شکایت کردم و از طریق پست پروندۀ حقوقی‌ام را به دادگاه عالی خلق و دادستانی عالی خلق ارسال کردم.

در تاریخ ۷ سپتامبر وب‌سایت مینگهویی «اعلامیۀ مربوط به شکایت علیه جیانگ» را با این مضمون منتشر کرد: «تمرین‌کنندگانی که در ارائه گزارش جنایاتِ جیانگ شرکت می‌کنید، اگر هویت‌تان نباید افشا شود، لزومی به ارائه اطلاعات شخصی‌ نیست و می‌توانید از نام مستعار استفاده کنید.»

پس از خواندن اعلامیه، کمی دودل شدم و مردد بودم که آیا برای من که تمرین‌کننده‌ای بودم که «هرگز افشا نشده بودم» آیا این اقدامم در شکایت علیه جیانگ با استفاده از نام واقعی‌، درست بود یا نه، نگرانی‌ام باعث شد که فکر کنم کار اشتباهی انجام داده‌ام و از عهدۀ انجام الزامات معلم برنیامده‌ام.

از طریق مطالعۀ فا، چنین افکار منفی حذف شدند و مطمئن شدم که شکایت علیه جیانگ با استفاده از نام واقعی‌ام کار اشتباهی نبوده است.

به دلیل مداخلۀ شیطان، یکی از نامه‌هایم توسط یک مقام رسمیِ بخش امنیت داخلی محلی رهگیری شد. پلیس از این نامه به‌عنوان دلیلی برای آزار و شکنجه‌ام استفاده و مرا بازجویی کرد. سرپرستانم نیز فشار زیادی به من وارد می‌کردند.

این اولین بار بود که با مداخله مواجه می‌شدم. کمی ترسیده بودم. به‌لطف توانمندسازی و تقویت معلم، این رنج را بدون دغدغه و به‌آرامی گذراندم.

رها کردن ترس و دیدن تغییر در مردم

از فای معلم، آموختم که همه چیز در تاریخ برای اصلاح فا وجود داشته است. هر چیزی که برای تمرین‌کنندگان اتفاق می‌افتد تصادفی نیست. تمرین کنندگان دافا با هر اتفاقی روبرو می‌شوند، خوب یا بد، همگی چیزهای خوبی هستند. هر آنچه که امروز در جامعه عادی اتفاق می‌افتد در نتیجۀ افکار تمرین‌کنندگان دافا است.

وقتی که ترس را رها کردم و همه چیز را  به‌عنوان یک آزمون در تزکیه و فرصتی برای گفتن حقایق فالون گونگ به مردم تلقی کردم، متوجه شدم که همه چیز تغییر کرده است.

به‌ویژه در مأموران پلیس تغییراتی ایجاد شد. برخی می‌گفتند: «می‌خواهم بازنشسته شوم و دیگر تمایلی ندارم که چنین کارهایی را انجام دهم.» مأموران ناظر برمن نیز تغییر کردند و گفتند: «اگر زمانی که از سر کار برمی‌گردی تمرین (فالون گونگ) را پنهانی در خانه انجام دهی، هیچ‌کسی آزارت نمی‌دهد.»

افرادی که مرا کاملاً می‌شناختند، نسبت به آزار و شکنجۀ فالون گونگ شروع به نشان دادن واکنش کردند و دیدگاه مثبتی نسبت فالون گونگ پیدا کردند. افرادی که درک خوبی در تشخیص درست از غلط داشتند، از صمیم قلب تمرین‌کنندگان دافا را تحسین می‌کردند.

فرصتی خوب برای گفتن حقایق به مردم

از همه مهمتر اینکه نمی‌دانستم که درباره فالون گونگ و آزار و شکنجه چگونه با مردم صحبت کنم. می‌ترسیدم که نتوانم آن را برای‌شان روشن کنم یا این که آنها مایل نباشند به صحبت‌هایم گوش دهند.

پس از شکایتم از جیانگ، شیطان در زندگی و کارم مداخله کرد. ظاهراً آتش‌بازی و فشفشه به بعد من پرتاب شده بود و مردم را به سمت من جلب می‌کرد. آنها دربارۀ آنچه اتفاق افتاده بود خیلی کنجکاو بودند و می‌آمدند تا از من سؤال کنند. از این‌رو فقط از آن به‌عنوان موقعیتی عالی برای گفتن حقیقت فالون گونگ به مردم استفاده کردم.

حالا وقتی که آن «محنت و رنج» را به‌یاد می‌آورم، اهمیتش را بهتر درک می‌کنم.

معلم بیان کردند:

«واقعاً مهم نیست نیروهای کهن چه کاری انجام می‌دهند، این چیزی است که تحت تأثیر [قانون] ایجاد متقابل [و] بازداری متقابل کیهان اتفاق خواهد افتاد- هرچه که انجام می‌دهند معادل این خواهد بود که به نمایندگی از طرف مریدان دافا درحال تبلیغ باشند. برای مثال بگذارید بسیاری از پروژه‌هایی را که مریدان دافا درحال انجام آن هستند درنظر بگیریم. به‌محض این‌که شیطان تداخل و مزاحمت ایجاد می‌کند نیروهایی که راستین و خوب هستند به‌ترتیب پدیدار می‌شوند. و درمورد هر کاری که افراد بد انجام می‌دهند نیز همین‌طور است: به‌محض این‌که به ما تهمت می‌زنند یا می‌خواهند کار بدی انجام دهند و مشکل ایجاد کنند،‌ آن فطرتاً تأثیر گسترش نفوذ ما را با خود دارد.

«بنابراین هر شخص بدی ممکن است برود و اعمال اشتباه خود را انجام دهد و این‌جا و آن‌جا برود مشکل ایجاد کند، اما به هر نتیجه‌ای که او برسد مطمئناً برای کمک به مریدان دافا در نجات مردم است. ( تشویق) این نیت اولیۀ او یا آن‌چه که آن افراد بد می‌خواستند نبود، اما به‌محض این‌که حرکتی می‌کنند تأثیری که دارد به‌طور اجتناب‌ناپذیری این است.»

«تمام چیزهای نامساعدی که ظاهر می‌شوند آزمایش‌هایی برای مریدان دافا در ارتباط با زیاد کردن تقوای عظیم‌ آن‌ها است.» (از آموزش فا در پایتخت ایالات متحده۲۰۰۷)

از این سخنرانی فا، به اهمیت شکایت تمرین کنندگان دافا علیه جیانگ آگاه شدم: « نباید به نتیجۀ شکایت‌مان وابسته باشیم زیرا محاکمۀ جیانگ زمین یک پیامد تاریخی اجتناب‌ناپذیر است. آنچه در طول روند شکایت علیه جیانگ مهم است رها کردن وابستگی‌مان و استفاده از این فرصت برای نجات مردمی است که با دروغ‌های ح.ک.چ فریفته شده‌اند.»

مطالب بالا تبادل تجربه من است. لطفاً هر مطلب نامناسبی را تذکر دهید.