(Minghui.org) حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) از سیستم کارت شناسایی سراسری در کشور استفاده می‌کند تا تمرین‌کنندگان فالون گونگ را در راه آهن مورد هدف قرار دهد. بسیاری از تمرین‌کنندگان به‌طورغیرقانونی بازداشت و تفتیش شده‌اند و وسایل شخصی‌شان توقیف شده است.

شش تمرین‌کنندۀ فالون گونگ اهل چونگ‌چینگ، زمانی که در ایستگاه راه آهن کای‌یوآنبا برای خرید بلیط کارت شناسایی‌شان را نشان دادند، همان‌جا بازداشت شدند. دو عدد از آن کارت‌ها باعث هشدار به پلیس شد. کتاب‌های فالون گونگ و مطالب اطلاع‌رسانی‌شان توقیف شد.

خانم لی هوی‌لان در تاریخ ۲۳ ژوئیه ۲۰۱۵ زمانی که کارت شناسایی‌اش را برای خرید بلیط نشان داد در ایستگاه راه آهن کای‌یوآنبا، بازداشت شد. بعداً در مرکز شستشوی مغزی چیان‌ژوگو در منطقه شاپینگ‌بایِ چونگ‌چینگ بازداشت شد.

خانم جیانگ یورونگ نیز در همان ایستگاه راه آهن، در همان روز، بعد از اینکه کارت شناسایی‌اش به پلیس هشدار داد، مورد آزار و اذیت و تفتش قرار گرفت.

حوادث مشابهی در بسیاری از ایستگاه‌های راه آهن در استان‌های مختلف، از جمله ایستگاه راه آهن هنگ‌چیائو در شانگهای، ایستگاه راه آهن فنگدو در چونگ‌چینگ و ایستگاه راه آهن شهر شوچانگ در استان هنان رخ داده است.

استفاده از کارت‌های شناسایی شخصی برای آزار و اذیت تمرین‌کنندگان فالون گونگ، طبق ماده ۱۴ قانون کارت شناسایی در قانون چین کاری غیرقانونی است.

به‌نظر می‌رسد که ادارات پلیس محلی اسامی تمرین‌کنندگان فالون گونگ را به شبکه اضافه کرده‌اند تا بی‌درنگ هشدار دهد.

مقامات در زمان اسکن این کارت‌های شناسایی، از وجود آنها مطلع می‌شوند.

اتصال سیستم‌های فروش بلیط شبکه راه آهن چین به سیستم کارت شناسایی نیز کاری غیرقانونی است. اینکه مسافران به‌خاطر باورشان مورد تبعیض و آزار قرار بگیرند، نقض حقوق بشر این افراد است که مورد حمایت  قانون اساسی چین است.

شبکه فروش بلیط راه آهن، طبق مادۀ ۱۹ قانون کارت شناسایی، حق ندارد کارت شناسایی شخصی یک شهروند را بخواند.

پلیس راه آهن مسافران را بدون دلیل قانونی و بدون حکم، بازداشت و تفتیش می‌کند و وسایل شخصی‌شان را توقیف می‌کند. بدون نشان دادن هیچ مدرکی که معرف درجه و هویت آنها باشد. این تفتیش غیرقانونی جرم محسوب می‌شود.