(Minghui.org) زمانی که گردشگران چینی از نقاط دیدنی اروپا بازدید می‌کنند، اغلب با داوطلبانِ جنبش "خروج از حزب کمونیست چین" مواجه می‌شوند که به زبان چینی "تویی‌دانگ" نامیده می‌شوند.

این داوطلبان با گردشگران از سرزمین اصلی چین صحبت می‌کنند و مطالبی به آنها می‌دهند تا کمک کنند ماهیت فاسد و فرینده حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) را درک ‌کنند. برای بعضی از گردشگران، این بحث ممکن است گاهی اوقات به بحثی احساسی تبدیل شود.

برطبق گفته راهنمایان تور، گرچه حتی زمستان است، اما تعداد گردشگران چینی که از این محل‌ها بازدید می‌کنند، به‌طور قابل توجهی بیشتر از سال‌های گذشته است. یک راهنمای تور اشاره کرد که مردم سرزمین اصلی چین که قصد بازدید و گردش در فرانسه را دارند، اکنون می‌توانند در عرض فقط ۲ روز، ویزا بگیرند.

بسیاری از گردشگران چینی اکنون آشکارا و بدون ترس درباره آسیبی که ح.ک.چ به چین وارد کرده است، صحبت می‌کنند. زمانی که فرصت ترک حزب به گردشگران چینی داده می‌شود، اکثریت آنها از ح.ک.چ و دو سازمان وابسته‌  به آن یعنی لیگ جوانان کمونیست و پیشگامان جوان خارج می‌شوند.

همان‌طور که اتوبوسی از چینی‌ها، وارد یک جاذبه گردشگری در فرانسه شدند، یکی از داوطلبان تویی‌دانگ به سمت آنها رفت و مطالبی درباره جنایات گذشته و آزار و شکنجه جاری فالون گونگ به‌دست ح.ک.چ، به‌ آنها داد.

همانطور که آن داوطلب به ترک حزب اشاره می‌کرد، گردشگران ساکت، هیجان‌‌زده شدند.

"برداشت اعضای بدن تمرین‌کنندگان فالون گونگ در قید حیات؟" کسی فریاد زد: "چطور ح.ک.چ جرأت می‌کند این‌گونه کسب منفعت کند."

فرد دیگری گفت: "اکنون که می‌دانم حزب چگونه با فالون گونگ رفتار می‌کند، باید از ح.ک.چ خارج شوم. اگر این کار را نکنم، نمی‌توانم خودم را ببخشم."

توریست: ح.ک.چ از ذکر نه شرح و تفسیر در انظار عمومی بیشازحد واهمه دارد

مردی از شانگهای بااحتیاط از یکی از داوطلبان تویی‌دانگ نسخه‌هایی از نه شرح و تفسیر درباره حزب کمونیست رادرخواست کرد.

آن مرد گفت: "این بهترین و خوب‌ترین کتاب ممنوع در چین است. هرچه ح.ک.چ آن را شدیدتر ممنوع می‌کند، افراد بیشتری می‌خواهند آن را بخوانند."

آن مرد گفت که این کتاب به‌طور مخفیانه ممنوع شده است و ح.ک.چ هرگز حتی عنوانش را هم ذکر نکرده است. این امر به او ثابت کرد که آن کتاب خوبی است و اینکه ح.ک.چ، شرور و شیطانی است.

یکی از دوستانش جلو آمد و نظر مشابهی درباره رژیم کمونیست داشت. هر دو مرد با کمک داوطلبان، از حزب و سازمان‌های وابسته‌ به آن خارج شدند.

منشی حزب: من خارج می‌شوم!

یکی از داوطلبان با گروهی از گردشگران درباره ماهیت فاسد ح.ک.چ و آزار و شکنجه فالون گونگ به‌دست آن صحبت کرد. همان‌طور که وی درحال صحبت بود، گردشگری به او هشدار داد که به صحبت خود خاتمه دهد، زیرا مأموری از وزارت امنیت کشور در آن نزدیکی بود.

داوطلب پاسخ داد که بدون ترک ح.ک.چ، هیچ کسی در امان نیست.

همانطور که این داوطلب درباره آزار و شکنجه فالون گونگ صحبت می‌کرد، گردشگران به‌آرامی گوش می‌دادند. سپس چند نفر موافقت کردند تا از حزب و سازمان‌های وابسته‌ به آن خارج شوند. سپس مردی که معلوم شد دبیر حزب است، نزد آن داوطلب آمد و گفت: "نیازی نیست به من هیچ جزوه‌ای بدهی. آن را برای افراد دیگر نگه دار. من اکنون از حزب خارج می‌شوم."

راهنمای تور: لطفاً به همه مأموران در گروهم کمک کنید تا حزب را ترک کنند

یک راهنمای تور به صحبت‌های داوطلبی گوش داد و تصمیم گرفت حزب را ترک کند. سپس از آن داوطلب خواست تا به بقیه افراد در گروهش کمک کند تا حزب را ترک کنند: "همه افراد در گروهم مأموران عالی‌رتبه هستند. بعضی از آنها از احترام و اقتدار بالایی برخوردارند. لطفاً به آنها کمک کنید تا حزب را ترک کنند."

بیشتر اعضای گروهش کت و شلوار پوشیده بودند. آنها از گرفتن مطالب اطلاع‌رسانی از دست آن داوطلب خودداری کردند، بنابراین داوطلب تصمیم گرفت همان‌طور که صحبت می‌کند، همراه آنها قدم بزند. او درباره چند مقام عالی‌رتبه که به‌طور فعالانه در آزار و شکنجه فالون گونگ شرکت کرده و با مجازات وحشتناکی مواجه شده بودند، صحبت کرد. گروه سرعت خود را کم کردند و آرام شدند. آنها داوطلب را احاطه کردند و بادقت به صحبت‌های او گوش کردند. در پایان، نه نفر از ده نفر آنها حزب را ترک کردند.

گردشگران از گوش دادن به مخالفت راهنمای تور، خودداری میکنند

یک راهنمای تور به داوطلبی اجازه نمی‌داد که مطالب اطلاع‌رسانی را در بین گروهش پخش کند. آن داوطلب به گردشگران گفت که این بروشور به آنها می‌گوید چگونه از دردسر و مشکلات دوری کنند و در جامعه پرهرج و مرج چین درامان بمانند. چند نفر از گردشگران با صدای بلند گفتند: "به من یکی بدهید!"

بعد از اینکه یکی از گردشگران جزوه را به داوطلب پس داد، گردشگر دیگری فریاد زد: "آن را پس نده! آن را به من بده. از چه چیزی می‌ترسی؟ چرا نمی‌توانیم آن را بخوانیم؟" راهنمای تور به‌سرعت آنجا را ترک کرد، چراکه گروهش بر گرفتن آن جزوات پافشاری می‌کردند. بسیاری از آنها به‌سرعت حزب را ترک کردند.