(Minghui.org) حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) اخیراً میزان سانسور اینترنتی را افزایش داده است، به‌طوری‌که تلاش بسیاری از مردم چین برای دستیابی به وب‌سایت‌های خارجی ناموفق بوده است.

از ۳۱ دسامبر ۲۰۱۴ تا ۵ ژانویه ۲۰۱۵، تمرین‌کنندگان در منطقه ما فقط یک روز توانستند به وب‌سایت مینگهویی دسترسی پیدا کنند، در بقیه روزها دسترسی به سِرور به هیچ وجه امکانپذیر نبود.

طی آزار و شکنجه در پانزده سال گذشته، باوجود اینکه ح.ک.چ از منابع عظیمی برای سانسور اینترنت استفاده کرده است، به‌ندرت توانسته وب‌سایت مینگهویی را مسدود کند. بنابراین، چرا اکنون و برای روزهای بسیار زیادی توانسته مینگهویی را مسدود کند؟ بطوری‌که ما تمرین‌کنندگان فالون دافا معتقدیم، برای هر اتفاقی دلیلی وجود دارد که به وضعیت تزکیه ما مربوط می‌شود. متن زیر افکارم را درباره این موضوع بیان می‌کند.

هنگامی که آزار و شکنجه در شدیدترین وضعیت خود بود، تمرین‌کنندگان به هر مطلبی که از وب‌سایت مینگهویی دانلود می‌کردند، ارزش میگذاشتند. در آن زمان تعداد کمی از تمرین‌کنندگان به مینگهویی دسترسی داشتند. بسیاری از مکان‌های تولید مطالب روشنگری حقیقت در اطراف پکن نیز مجبور بودند به تمرین‌کنندگان پکن برای دانلود مطالب مینگهویی و کپی آن روی سیدی متکی باشند.

با تکمیل برخی نرم‌افزارها، دسترسی به مینگهویی آسانتر شد. از آن به بعد، اکثر تمرین‌کنندگان می‌توانند از خانه به این وب‌سایت دسترسی پیدا کنند و مطالب روشنگری حقیقت را خودشان تهیه کنند. اما برخی از تمرین‌کنندگان، دیگر فرصت دسترسی به مینگهویی را مغتنم نمی‌شمارند. وقتی آنلاین می‌شوند، بجای دانلود مطالب روشنگری حقیقت، زمان زیادی را صرف خواندن اخبار درباره چین در وب‌سایت‌های خارجی می‌کنند.

به‌نظر من، ذهنیت کلی تمرین‌کنندگان دافا، دلیل اساسی مسدودسازی اخیر اینترنت می‌باشد. نیروهای کهن، با استفاده از همین مسئله، حزب کمونیست را با مهارت اداره می‌کنند تا به بهانه اینکه برخی از تمرین‌کنندگان برای کتاب‌های دافا ارزش قائل نیستند، کتاب‌های دافا را ازبین ببرند. نرم‌افزار عبور از سانسورهای اینترنتی، با کار سخت‌ و صرف زمان ارزشمند تعداد زیادی از تمرین‌کنندگان در خارج تولید شده و برای کمک به ما در تزکیه و اعتباربخشی به فا است، نه برای خواندن اخبار.

تلویزیون اِن‌تی‌دی‌تی‌وی ابزاری رسانه‌ای برای ارائه نجات به موجودات ذی‌شعور است. اما بسیاری از تمرین‌کنندگان نمایش‌های کره‌ای و سایر برنامه‌های سرگرم‌کننده اِن‌تی‌دی‌تی‌وی را تماشا می‌کنند. آن تلف کردن وقت و منابع محسوب می‌شود.

استاد بیان کردند:

«این دلیل آن است که چرا گفته می‌شود همیشه طوری تزکیه کردن که انگار تازه شروع کرده‌اید مطمئناً به رسیدن به نهایتِ مرتبه‌تان منجر می‌شود.» ("آموزش فا در کنفرانس فای بین‌المللی نیویورک بزرگ ۲۰۰۹")

چرا ما خود را مانند زمانی که تازه تزکیه را شروع کرده بودیم، تزکیه نمی‌کنیم؟ به‌نظر من، به دافا و رابطه تقدیری تا آن حدی که قبلاً برایش ارزش قائل بودیم، بها نمی‌دهیم.

هنگامی که در زندان بودم، پنج سال از خواندن کتاب‌های دافا محروم بودم. عاقبت زمانی توانستم کتاب‌های دافا را بخوانم که یک هم‌تمرین‌کننده به‌طور مخفیانه در زندان آنها را به من داد. جوآن فالون و سایر کتاب‌های دافا را بیش از ده بار در هر ماه می‌خواندم. از اینکه عاقبت توانسته بودم کتاب‌های دافا را بخوانم، احساس خوشبختی بسیاری می‌کردم! هر دقیقه را برای خواندن آنها غنیمت می‌شمردم. در چند سال گذشته که در زندان بودم، ۲۱۶ بار جوآن فالون را خواندم و سایر تعالیم استاد را بیش از ۱۰۰۰ بار مطالعه کردم. برخی از سایر تمرین‌کنندگان زندانی، کتابهای الکترونیکی فا را نداشتند. آنها حقیقتاً به متون دست‌نوشته ارزش می‌گذاشتند.

پس از آزادی، برخی از تمرین‌کنندگان به اندازه کافی کتاب‌های دافا را گرامی نمی‌دارند. من نیز همان اشتیاقی را که قبلاً برای مطالعه فا داشتم، ندارم. واقعاً باید درباره وضعیت تزکیه‌ام فکر کنم.

سرانجام متوجه شدم که چرا نمی‌توانم مانند زمانی که تازه این تمرین را شروع کرده بودم، تزکیه کنم. نتوانستم همواره آنطور که باید به فا ارزش بگذارم. هر روزی که می‌گذشت، دیگر نمی‌توانستم همان شور و اشتیاق اولیه را داشته باشم.

هم‌تمرین‌کنندگان، بیایید دافا و تزکیه‌مان را گرامی داریم و هرگز هیچ شکافی به نیروهای کهن ندهیم تا از آن بهره‌برداری کنند.

مطالب فوق درک محدود من است. لطفاً به هر چیزی که مطابق فا نیست، اشاره کنید.