(Minghui.org) از خوابیدن واقعاً لذت می‌بردم و هر شب حدود 9 ساعت می‌خوابیدم. هنگامی‌که نگران بودم، می‌خوابیدم. وقتی ناراحت بودم، می‌خوابیدم و زمانی که ناامید بودم، باز هم می‌خوابیدم. حتی صبج‌ها پس از انجام تمرین‌ها هم می‌خوابیدم.

اگر به اندازه معمول همیشه نمی‌خوابیدم، برایم واقعاً عذاب‌آور بود. این موضوع ناراحتم می‌کرد، اما به‌نظر نمی‌رسید بتوانم این وابستگی‌ام را ازبین ببرم.

یک روز در خواب، صدایی شنیدم که می‌گفت مقابله با من مشکل است و به دلیلش گوش ندادم. ناگهان سخنان استاد را به‌یاد آوردم:

«اگر آنها پیمان بستند که دوباره در زندگی بعدیشان تزکیه کنند، یعنی قرار نیست که در این زندگی در تزکیه موفق شوند و آن پیمان به شکل‌گیری یک رابطه کارمایی در زندگی بعدی‌شان کمک خواهد کرد. آنها احتمالاً در زندگی بعدی‌شان به همان روش به تزکیه ادامه می‌دهند و آن به خوبی به یک رابطه کارمایی برای تزکیه منجر می‌شود. اگر شخص چنین عهد و پیمانی ببندد، پس از بازپیدایی‌ها تحت حمایت فناناپذیران زمینی سطح پایین قرار نخواهد گرفت. استادش از او محافظت خواهد کرد و پس از بازپیدایی او را دنبال کرده و مراقبش خواهد بود تا مطمئن شود در خانواده‌ای به‌دنیا می‌آید که به‌راحتی می‌تواند تزکیه کند. بدین ترتیب او شانس دوباره‌ای برای تزکیه خواهد داشت.» («آموزش فا در جزیره لان‌تائو» از جلد دوم کتاب جوآن فالون)

به این درک رسیدم که حتی اگر در تزکیه موفق نشوم، تحت حمایت فناناپذیران درون سه قلمرو قرار نخواهم گرفت.

فناناپذیری که مسئول خستگی و خواب‌آلودگی است، از موجودات سه قلمرو است، پس به او گفتم: «ای فناناپذیر، گوش کن، من یک تمرین‌کننده هستم و یک استاد دارم. لطفاً به یاد داشته باش که "فالون دافا خوب است! حقیقت- نیک‌خواهی-بردباری خوب است!" و پس از آن آینده روشنی خواهی داشت. می‌توانی کاری کنی که مأموران پلیس به خواب بروند طوری‌که تمرین‎کنندگان فالون گونگ را شکنجه نکنند. از حالا به بعد، خودم تصمیم می‌گیرم که بخوابم یا نخوابم. تو نمی‌توانی مرا مجبور به این کار کنی.»

حالا بعد از فرستادن افکار درست در نیمه‌شب می‌خوابم، ساعت 4:30 صبح برای انجام تمرین‌ها بیدار می‌شوم و دیگر در طول روز نمی‌خوابم. می‌توانم بدون هیچ‌گونه مداخله‌ای سخنرانی‌های استاد را مطالعه کنم. کوشا بودن در تزکیه واقعاً لذت‌بخش است.