(Minghui.org)

۱۳ مه، روز جهانی فالون دافا، نزدیک است. هیئت تحریریه مینگهویی از تمرین‌کنندگان فالون دافا و مردمی که با فالون دافا آشنا هستند، دعوت می‌نماید که انواع مختلف مطالب و آثار خود را برای این مناسبت ارسال کنند. این آثار ارسالی باید به گونه‌ای نشان‌دهنده زیبایی فالون دافا و قدرت "حقیقت- نیک‌خواهی- بردباری" باشند که درک و پذیرش آن برای مردم آسان باشد.

مخاطبان این آثار، مردمی از تمام طبقات مختلف اجتماع هستند، شامل افرادی که با فالون دافا آشنا نیستند و حتی کسانی که درک اشتباهی درباره فالون دافا دارند. آثار ارسالی باید خوانندگان غیرتمرین‌کننده و افرادی که توسط حزب کمونیست چین فریب خورده‌اند را مورد توجه قرار دهد. این مطالب باید خالص و ناب باشند، براساس داستان‌های واقعی، با جزئیات، مؤثر و برای خوانندگان مفید باشند.

مقالات تبادل تجربه تزکیه تمرین‌کنندگان از سرزمین اصلی چین می‌توانند به کنفرانس فای سالانه سرزمین اصلی چین که در پائیز امسال برگزار می‌شود، ارسال شوند و تمرین‌کنندگان چینی خارج از چین می‌توانند مقالات خود را به کنفرانس فای نیویورک که در ماه مه آینده برگزار می‌شود، ارائه دهند.

این آثار ممکن است شامل، مقاله، گزارش و انواع مختلف آثار هنری باشند. موضوع باید روشن و شفاف باشد، سبک کار باید متین و سنگین باشد، فضای اصلی کار روشن باشد و تکنیک‌های بکاررفته باید سنتی باشند.

تمرین‌کنندگان فالون دافا در سراسر جهان، از هر قومیت و هر زبانی، می‌توانند آثار خود را ارسال نمایند. لطفاً غیرتمرین‌کنندگان را نیز مطلع سازید.

لطفاً نام، شغل، منطقه، شماره تلفن، آدرس ایمیل خود را به روشنی قید کنید. شرکت‌کنندگان از سرزمین اصلی چین، لطفاً نام مستعار، آدرس ایمیل مینگهویی و ایمیل خارجی خود را قید نمایید.

لطفاً آثار خود را به آدرس ایمیل article@minghui.org ارسال کرده و در عنوان ایمیل عبارت “2015 World Falun Dafa Day Submission” را ذکر کنید.

مهلت ارسال: ۲۰ آوریل ۲۰۱۵

هیئت تحریریه مینگهویی

۱۲ مارس ۲۰۱۵