(Minghui.org)

یادداشت سردبیر: در هر دو فرهنگ غربی و چینی، اصل مجازات کارمایی که به‌موجب آن هرکسی در نهایت مسئول اعمال خودش است، به‌طور گسترده‌ای پذیرفته شده است. به بیان دیگر اعمال خوب با خوبی پاداش داده خواهند شد، درحالیکه اعمال بد با مجازات مقتضی روبرو خواهند شد. مقالاتی مانند این به‌منظور یادآوری دلسوزانه این اصل به آن افرادی است که مرتکب کارهای بدی می‌شوند. درحالیکه بسیاری از آن افرادی که فالون گونگ را تحت آزار و شکنجه قرار می‌دهند، صرفاً "دستورات داده شده را اجرا می‌کنند"، بر طبق قانون جهان، آنها نیز برای اعمال خودشان مسئول شناخته می‌شوند و تنها با برگرداندن مسیر اعمال بد ممکن است که از مجازات نجات یابند.

به گفته یک فرد داخلی قابل‌اعتماد، لی شائوجو، رئیس امنیت داخلی، درحالی‌که برای راه‌اندازی موج دیگری از آزار و شکنجه تمرین‌کنندگان فالون گونگ محلی برنامه‌ریزی می‌کرد، درگذشت.

لی شائوجو ۵۷ ساله و همچنین رئیس اداره اجرای قانون و امور اداری شهریِ پالوندیان در شهر دالیان بود. وی در جلسه‌ای اداری، حوالی ۹ فوریه امسال، از شدت خشم به‌لرزه افتاد و به فالون گونگ دشنام داد. درحالی‌که از عمق ریه‌هایش فریاد می‌کشید، ناگهان روی میز افتاد و جان سپرد. گفته شده که او دچار خونریزی مغزی شد.

این فقط یکی از نمونه‌های بسیار از مرگ مسئولینی است که به‌طور فعالانه در آزار و شکنجه تمرین‌کنندگان فالون گونگ شرکت داشته‌اند.

لی برای پیشبرد حرفه سیاسی‌اش هر کاری که می‌توانست برای تحقق این آزار و شکنجه انجام داد: از برنامه‌ریزی تا اجرای بازداشت، همچنین حبس و شکنجه تمرین‌کنندگان در پولاندیان.

لی تمرین‌کننده‌ای به اسم خانم تنگ ونژی را بازداشت و به‌طور مخفیانه به سه سال زندان محکوم کرد. او در مرکز شستشوی مغزی فوشان تحت شکنجه قرار گرفت. شوهرش، آقای سونگ شیدی مجبور شد به‌منظور جلوگیری از آزار و شکنجه بیشتر، خانه را ترک کند. آقای سونگ نتوانست با زندگی به این طریق درحال فرار، کنار بیاید، در نتیجه در ۲۳ دسامبر ۲۰۰۷ درگذشت.

لی و سه مأمور دیگر تمرین‌کننده‌ای به اسم خانم وان جینگ را در تاریخ ۲ ژوئن ۲۰۱۱ بازداشت کردند. خانم وان را به اردوگاه کار اجباری ماسانجیا فرستادند و او را به‌طور وحشیانه‌ای تحت شکنجه قرار دادند.

دو تن از معاونین لی شائوجو، از به‌عهده گرفتن موقعیت شغلی‌ او خودداری کردند، چراکه می‌ترسیدند در نهایت ممکن است به سرنوشت وی دچار شوند.