(Minghui.org) من و تمرین‌کنندگان دیگر در محل زندگی‌ام، در زمان صحبت با مردم درباره فالون دافا، احساس تنبلی و کسلی می‌کردیم. انجام تمرین‌ها در صبح یا شب برایم خیلی سخت بود، خیلی تنبل بودم و ظاهر و رفتاری منفی داشتم. سپس با خواندن آموزش فای ارائه شده در کنفرانس فای سان‌ فرانسیسکو ۲۰۱۴ ذهنم باز شد.

هرزمان که مقاله جدیدی از استاد منتشر می‌شد، چند بار آن مقاله را می‌خواندم و سپس آن را کنار می‌گذاشتم. فا را به‌صورت ماشینی و بدون اینکه واقعاً آن را جذب کنم، مطالعه می‌کردم. به خودم نگاه نمی‌کردم تا ببینم اصول فالون دافا را دنبال می‌کنم یا نه.

اکنون درک کرده‌ام که در زمان فرستادن افکار درست به آن توجه نمی‌کردم. تعجبی نداشت که وضعیت تزکیه‌ام بدتر شده بود. برای انجام کارها انرژی نداشتم. نیروهای کهن با من مداخله می‌کردند و من متوجه آن نمی‌شدم.

رشد و بهبود با تغییر دیدگاه

استاد بیان کرده‌اند که افکار درست بفرستیم تا هرگونه مداخله ازسوی موجودات سطح‌پایین را از بین ببریم. اما آن را درک نکرده‌ایم. زمانی که به این مشکل در جمع‌مان پی بردم، آن را با هم‌تمرین‌کنندگان درمیان گذاشتم و درکمان را از فا رشد دادیم.

برای مثال، دندان‌درد خیلی شدیدی داشتم. به درون نگاه کردم. به‌خاطر آوردم که وقتی آب‌نبات می‌خوردم، به این فکر کرده بودم که شکر می‌تواند موجب دندان‌درد شود. این فکر من بر اساس فا نبود و به همین دلیل نیروهای کهن از این شکاف من سوءاستفاده کرده بودند. بلافاصله به این فکر کردم که حتی اگر شکر بخورم هم دندانم درد نخواهد گرفت. افکار درست فرستادم تا هرچیزی را که با من مداخله می‌کرد، ازبین ببرم.

حالا به فرستادن افکار درست توجه می‌کنم و هرچیزی را که مرا به تنبلی و راحت‌طلبی ترغیب می‌کند، ازبین می‌برم. پرانرژی هستم و دیگر احساس خواب‌آلودگی نمی‌کنم. شرایطم کاملاً تغییر کرده است.

مایلم به سایر هم‌تمرین‌کنندگانی که موقعیت مشابهی را تجربه کرده‌اند، یادآوری کنم که افکار درست بفرستند و هرچیزی را که با آنها مداخله می‌کند، از بین ببرند.