(Minghui.org) همسر و دختر خانم ژو یولان در خانه مشغول آماده‌سازی برای بازگشت او پس از چهار سال زندانی‌شدنِ توجیه‌ناپذیرش به‌خاطر باور به فالون گونگ بودند.

آنها تنها پنج روز پیش از آن روز بزرگ که قرار بود تجدید دیدار کنند، تأسف‌بارترین خبر را دریافت کردند که آن مرگ خانم ژو در زندان در ۵ آوریل ۲۰۱۵ بود. او ۶۹ ساله بود.

خانم ژو یولان

دختر خانم ژو با‌عجله به زندان زنان لیائونینگ رفت، جایی‌که به‌خاطر شکنجه تمرین‌کنندگان فالون گونگ بدنام است و بسیاری در این زندان به‌دلیل ایستادگی بر باورهای‌شان تاحد مرگ آزار و شکنجه شده‌اند.

او از زندان تقاضا کرد که ویدیویی را از زمان پیش از مرگ مادرش در اختیارش قرار دهند. درخواستش رد شد. آنها فقط ویدیوی بیرون آمدن مادرش را از حمام به او نشان دادند که در آن معده‌اش را محکم با دست گرفته بود. مسئولین زندان ادعا کردند که او بر اثر حمله قلبی فوت کرده است.

دختر خانم ژو که نتوانسته بود سرنخ بیشتری درباره مرگ مرموز مادرش به‌دست آورد، وقتی به خانه بازگشت متوجه شد که مسئولین، او و پدرش را به‌دقت تحت‌نظر قرار گرفته‌اند. به‌زودی تماس‌شان با دنیای خارج قطع شد.

بنا به‌گفته یکی از افراد داخل زندان، زندان به آنها ده‌ها هزار یوآن پیشنهاد کرد که این موضوع را به‌طور محرمانه خاتمه دهند.

آخرین حبس خانم ژو پس از پنجمین بازداشتش در ۱۱ آوریل ۲۰۱۱ روی داد. چهار بازداشت اولش بین سال‌های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۲ به‌وقوع پیوست. او دوبار به کار اجباری محکوم شد و در هر دوره بازداشت، تحت انواع مختلف شکنجه‌ها قرار گرفت. «جنایتی» که منجر به بازداشت‌های پیاپی او شد، امتناع از انکار باورش به فالون گونگ بود.

گزارش‌های مرتبط:
زندان زنان لیائونینگ: مکانی برای شکنجه، مرگ بسیاری از تمرین‌کنندگان فالون گونگ
حدود ۱۰۰ تمرین‌کننده همچنان در زندان زنان لیائونینگ محبوسند