(Minghui.org) وانگ جیژونگ (王继忠)، رئیس پیشین اداره ۶۱۰ در بخش لتینگ، واقع در استان هبی و مدیر یکی از مدارس محلی ح.ک.چ در ۱ مارس ۲۰۱۵ در یک حادثه رانندگی درگذشت.

ترفیع مقام و دریافت پاداش به‌خاطر آزار و شکنجه فالون گونگ

وانگ جیژونگ یک مارکسیست بود و از آزار و شکنجه فالون گونگ به دستور رژیم جیانگ حمایت کرد.

وانگ جیژونگ در طول بیش از ۱۰ سال همکاری با اداره ۶۱۰ که نهادی فراقانونی با مسئولیت آزار و شکنجه فالون گونگ است، دستور بازداشت تمرین‌کنندگان بسیاری را صادر کرد و آنها را به اردوگاه کار اجباری یا زندان فرستاد. در نتیجه اعمالش، ده‌ها خانواده‌ از هم پاشیده شد، برخی از تمرین‌کنندگان در نتیجه شستشوی مغزی شدید دچار فروپاشی ذهنی شدند، برخی برای جلوگیری از آزار و شکنجه بی‌خانمان شدند و برخی در نتیجه شکنجه درگذشتند.

به‌ همین خاطر، وانگ توسط مسئولین ح.ک.چ مورد تقدیر و تجلیل و احترام قرار گرفت و به او پاداش داده شد. او حتی تمرین‌کنندگانی را که از دوستان و آشنایانش بودند، بازداشت می‌کرد. یکی از دبیران محلی ح.ک.چ او را با عبارت "مجازات بستگان گناه‌کار خود برای اجرای عدالت" مورد ستایش قرار داد.

علاوه بر ترفیع مقام، مزایای دیگری نیز به او داده شد، از جمله مالکیت یک ساختمان مسکونی و یک ساختمان تجاری دوطبقه. دخترش نیز این فرصت را یافت تا در خارج از کشور تحصیل کند.

درحالی‌که تعداد بیشتری و بیشتری از مردم از حقیقت درباره آزار و شکنجه فالون گونگ آگاهی می‌یابند، اعمال مأموران اداره ۶۱۰  را مورد بررسی و تحقیق می‌دهند. وانگ متوجه شد که دیگر آینده بیشتری در مشارکت در این آزار و شکنجه وجود ندارد، بنابراین به مسئولین دولتی رشوه داد و در نهایت به سِمت مدیر یکی از مدارس محلی ح.ک.چ ارتقاء یافت.

نادیده گرفتن هشدارها درباره مجازات کارمایی

وانگ فرد آرام و آسان‌گیری به‌نظر می‌رسید. او احتمالاً پدر و شوهر خوبی بود، اما وجدانش را تسلیم ح.ک.چ کرده بود.

تمرین‌کنندگان فالون گونگ سعی کردند درباره مجازات کارمایی ناشی از آسیب رساندن به مردم بی‌گناه، به او هشدار بدهند. او فریاد ‌زد: "شما ادعا می‌کنید که 'خوبی پاداش داده می‌شود و بدی با مجازات کارمایی روبرو می‌شود' اما من هنوز زنده و خوب هستم، آیا اینطور نیست؟"

وانگ با نادیده گرفتن هشدارهای آنها، به پلیس محلی دستور داد تا تمرین‌کننده مسنی به ‌نام لی شوئی‌یو را بازداشت کند. همسر آقای لی از غم و غصه بازداشت شوهرش درگذشت

ترک سمت از اداره ۶۱۰ احتمالاً ارتقای شغلی خوبی برای وانگ بود، اما نتوانست زندگی‌اش را نجات دهد، چراکه قلب وی تغییر نکرد.

نمونه‌های دیگری در منطقه‌مان که به‌نظر می‌رسد به‌خاطر آزار و شکنجه فالون گونگ دچار مجازات کارمایی شدند، به‌شرح ذیل هستند.

دنگ لیشیان (邓力宪)، معاون اداره پلیس لتینگ که بر اثر یک بیماری ناگهانی درگذشت؛ ما ژیشن (马智申)، نایب‌رئیس جلسات محاکمه تمرین‌کنندگان فالون گونگ در دادگاه که از سرطان درگذشت؛ لی بائوپینگ (李保平)، رئیس اداره پلیس و مسئول بازداشت تمرین‌کنندگان که مجبور شد تحت عمل جراحی پیوند قلب قرار بگیرد.

فان شائوهویی (范绍慧)، دبیر سابق ح.ک.چِ بخش که درحال‌حاضر در زندان است. او بعد از اینکه به سِمت دبیر ح.ک.چ در شهر چیان‌آن انتخاب شد، بازداشت‌های گسترده تمرین‌کنندگان فالون گونگ را آغاز کرد.