(Minghui.org) در بعضی مناطق چین، از جمله منطقه محل زندگی من، برخی از تمرین‌کنندگان برای برعهده گرفتن مسئولیت هماهنگ‌کنندگی فالون دافا، با یکدیگر رقابت می‌کنند. این ذهنیت رقابت‌جویانه، باعث ایجاد دودستگی و تفرقه بین تمرین‌کنندگان شده و هماهنگی فعالیت‌ها را تحت تأثیر قرار داده است. این وضعیت ذهنی، با چیزی که استاد از تمرین‌کنندگان فالون دافا می‌خواهند، بسیار فاصله دارد. استاد بیان کردند:

«فالون دافا برای تزکیه کردن است— یک شغل نیست. تمام کارکنان داوطلب ما اول از همه باید تزکیه‌کنندگان واقعی در سطحی بالا از تزکیه باشند، چراکه آنها سرمشق تزکیه‌ی شین‌شینگ هستند.» («این یک شغل نیست، بلکه عمل تزکیه است» از نکات اصلی برای پیشرفت بیشتر ۱)

محیط رقابتی

این محیط رقابتی در برخی مناطق، ازجمله منطقه محل زندگی من، به‌شدت ناشی از طرز فکر رقابتی بعضی تمرین‌کنندگان است و اغلب اوقات به محیط رقابتی میان برخی از مردم عادی شباهت دارد.

تمرین‌کنندگانی که برای برعهده گرفتن مسئولیت هماهنگ‌کنندگی، فعالانه رقابت می‌کنند، ذهنیت القاءشده توسط حزب کمونیست چین (ح‌.ک‌.چ) را رها نکرده‌اند. ذهنیتی که طرفدار شهرت، سود شخصی و احساسات است. آنها از رفتار مقامات ح‌.ک‌.چ پیروی می‌کنند، پرزرق و برق و سلطه‌جو هستند، رئیس‌مأبانه رفتار می‌کنند و همچنین باعث گسترش نفاق و اختلاف می‌شوند. علاوه بر این، آنها اغلب منیتی مغرورانه را به نمایش می‌گذارند و به‌شدت به خودشان اعتبار می‌بخشند.

استاد بیان کردند:

«ما احتیاجی به رهبران نمونه مثل آنهایی که در بین مردم عادی هستند نداریم.» («این یک شغل نیست، بلکه عمل تزکیه است» از نکات اصلی برای پیشرفت بیشتر ۱)

این افراد ازطرق مختلفی تلاش می‌کنند تا هماهنگ‌کننده محلی شوند. بیشتر اوقات، آنهایی که موضعی رقابتی در پیش می‌گیرند، گروه‌هایی را شکل می‌دهند تا مطمئن شوند تمرین‌کنندگانی که می‌توانند برای این جایگاه رقیب آنها باشند، حذف خواهند شد. آنها با غیبت کردن، بدنام کردن و لکه‌دار کردن آبروی دیگران‌ به این هدف می‌رسند.

متوجه شدم تمرین‌کننده‌ای که ذهنیتی رقابت‌جو دارد، به‌دنبال کسب روابط و یافتن دوستان و آشنایانی است؛ دقیقاً شبیه مردم عادی که می‌خواهند به مقامی با حقوق بالا دست یابند و بسیار تلاش می‌کنند تا موقعیت شغلی خود را شدیداً ارتقاء دهند. آنها چاپلوسی هماهنگ‌کننده محلی را کرده و سعی می‌کنند با وی ارتباط نزدیکی برقرار کنند تا اوامر و خواسته‌های او را به اجرا درآورند.

اگر کسی کاری موفقیت‌آمیز انجام دهد، آنها می‌ترسند و او را به‌عنوان رقیبی برای برعهده گرفتن مسئولیت هماهنگ‌کنندگی درنظر می‌گیرند.

حتی شخصی ادعا کرد در رؤیایش به او گفته شده که به‌عنوان هماهنگ‌کننده محلی تعیین شده است و درنتیجه خواستار برعهده گرفتن این مسئولیت شد.

چنین محیطی برای مفهوم بدنی واحد، سودمند نیست و چیزی است که به احتمال زیاد توسط نیروهای کهن نظم و ترتیب داده شده است.

وضعیت تزکیه خوب

هماهنگی، روندی از سازماندهی افراد یا گروه‌ها به شیوه‌ای منسجم و هماهنگ است تا بتوانند باهمدیگر کار کنند.

استاد اشاره کردند که تمرین‌کنندگان باید مثل خدایان در آسمان‌ها رفتار کنند که درباره موضوعی گفتگو می‌کنند و به توافق می‌رسند. استاد بیان کردند:

«خدایان در آسمان‌ها، مهم نیست چه نوع خدایی هستند، هرزمان چیزی در آسمان‌ها اتفاق می‌افتد، آنها درباره آن با یکدیگر گفتگو می‌کنند.» («آموزش فا در گفتگویی درباره خلق هنرهای زیبا»)

درطول سال‌های گذشته، بین تمرین‌کنندگان محلی به‌ندرت گفتگو و تبادل‌نظر وجود داشته است. اگرچه تمرین‌کنندگان سایر نواحی، بعضی جلسات تبادل‌نظر را ترتیب می‌دادند، اما فقط از چند تمرین‌کننده بخش محلی ما خواسته می‌شد تا در آن جلسات شرکت کنند.

بنابراین باتوجه به اختلاف بین تمرین‌کنندگان، برخی خواستار تشکیل یک گروه مطالعه فا شدند و پیشنهاد کردند کتاب نکات اصلی برای پیشرفت بیشتر و بقیه مقالات استاد که به مسائل هماهنگ‌کنندگان اشاره دارد، مطالعه شود.

بعداز مطالعه گسترده فا، سازمان‌دهندگان از همه دعوت کردند تا درباره موضوع کلی هماهنگی تبادل‌نظر کنند به این امید که محیط همکاری محلی براساس فا بهبود یابد و رشد کند.

بااین‌حال کسانی که مسبب این ناسازگاری بودند، شرکت نکردند. استاد بیان کردند:

«پس ما چگونه می‌توانیم کار دستیاری را به‌خوبی انجام دهیم؟ اول از همه، به‌جای اینکه خودتان را بالاتر از آنها بدانید، باید با خودتان به‌عنوان یک شاگرد برخورد کنید.» («چگونگی ارائه‌ی کمک و دستیاری» در « نکات اصلی برای پیشرفت بیشتر ۱»)

حل مشکلات مانند بدنی واحد

مسئولیت یک هماهنگ‌کننده دافا کمک به استاد است. دراین موضوع، رقابت مطرح نیست. تاوقتی‌ شخص، به آنچه استاد می‌خواهند دست یابد، اهمیتی ندارد که چه ‌کسی چه ‌کاری را انجام می‌دهد.

زمانی‌که استاد شروع به آموزش فا کردند، برای شاگردان دافا یک محیط تزکیه ایجاد کردند. همه افراد مسئول، ازجمله مسئولان انجمن تحقیق، اکثر اوقات توسط استاد انتخاب می‌شدند. حداقل در شهر من بدین صورت بود.

مسئولیت این تمرین‌کننده هماهنگ کردن مکان‌های تمرین، کنفرانس‌های تبادل تجربه و گسترش فعالیت‌های دافا بود.

بااین‌حال پس ‌از ۲۰ ژوئیه سال ۱۹۹۹، آزار و شکنجه باعث توقف این محیط تزکیه در چین شد. این نیز نظم و ترتیب نیروهای کهن برای تأکید بر تزکیه شخصی و نابود کردن محیطی بود که استاد برای تزکیه گروهی ترتیب داده بودند.

هماهنگ‌کننده باید بدون قید و شرط منیت را رها کند و هم‌تمرین‌کنندگان را در تلاش‌هایشان برای انتشار حقایق دافا، حمایت کند.

دراین‌ زمان، تمام تمرین‌کنندگان می‌توانند نقشی ایفا کنند و در خلق محیطی هماهنگ مسئولیت‌هایی را به‌عهده بگیرند تا در چنین محیطی افراد بیشتری بتوانند شرکت کنند و باهمدیگر رشد و تبادل‌نظر کنند. تمرین‌کنندگان در هر منطقه، می‌توانند حقیقتاً بدنی فناناپذیر را شکل داده و کاری را که استاد از ما خواستند انجام دهند. بدین‌گونه، تمرین‌کنندگان بیشتری می‌توانند به استانداردی که استاد تعیین کرده‌اند، دست یابند.

دافا خدایانی عاری از خودخواهی را شکل می‌دهد که علاقه‌ای به شهرت یا دنبال کردن منافع شخصی ندارند.

بیایید سخنرانی‌های استاد را به‌عنوان خردی که توسط استاد عطا شده، مطالعه کنیم. با مطالعه فا و تزکیه ذهن‌مان، به‌تدریج می‌توانیم تمام مشکلات را حل کرده و محیطی هماهنگ و دارای روح همکاری را ایجاد کنیم. ما حقیقتاً می‌توانیم یک بدن واحد فناناپذیر را شکل دهیم.