(Minghui.org) از ۲۰ ژوئیه ۱۹۹۹ که آزار و شکنجه فالون گونگ در چین آغاز شد، تمرین‌کنندگان سراسر جهان همواره تلاش کرده‌اند تا به این قساوت‌ها خاتمه دهند.

به مناسبت شانزدهین سالروز آغاز این قساوت و بی‌رحمی، تمرین‌کنندگان در سنت پترزبورگ به‌عنوان اعتراض، فعالیت‌هایی یک‌هفته‌ای را مقابل کنسولگری چین سازماندهی کردند. آنها طی این فعالیت‌ها، حقایق آزار و شکنجه را برای مردم روشن کردند و آنها را به کمک برای پایان دادن به این قساوت فراخواندند.

روشنگری حقایق آزار و شکنجه فالون گونگ در سنت پترزبورگ، روسیه

مردم درحال امضای دادخواستی برای پایان دادن به آزار و شکنجه و توقف برداشت اجباری اعضای بدن تمرین‌کنندگان زنده فالون گونگ در چین.

در ۲۵ ژوئیه، تمرین‌کنندگان در این منطقه تجاری پرجمعیت گردهم آمدند و برای دادخواست پایان دادن به برداشت اجباری اعضای بدن تمرین‌کنندگان زنده فالون گونگ در چین امضا جمع‌آوری کردند.

تعدادی از پزشکان پیوند عضو با شنیدن درباره جنایت برداشت اجباری اعضای بدن که با مجوز دولت در چین صورت می‌گیرد، حیرت‌زده شدند و به‌سرعت نامشان را پای این دادخواست امضا کردند.

یک استادیار دانشگاه گفت اولین باری است که درباره آزار و شکنجه فالون گونگ در چین می‌شنود. وی نامش را پای دادخواست امضا کرد و مطالب چاپ شده بیشتری درخواست کرد تا آنها را به دانشجویان چینی‌اش بدهد.

تعداد زیادی از مردم با تمرین‌کنندگان رنج‌دیده، به‌شدت ابراز همدردی کردند و خواستند تا برای پایان دادن به این آزار و شکنجه بیشتر کمک  کنند.