(Minghui.org) می‌خواهم تجربه‌ام را در‌خصوص عبور از مانع احساس خواب‌آلودگی هنگام مطالعه فا به‌اشتراک بگذارم.

قبلاً فا را به‌تنهایی مطالعه می‌کردم زیرا هیچ تمرین‌کننده دیگری را نمی‌شناختم. وقتی مطالعه می‌کردم، خواب‌آلود می‌شدم. گاهی اوقات می‌توانستم در مقابل احساس خواب‌آلودگی مقاومت کنم و به خواندن ادامه دهم، اما در مواقع دیگر مطالعه را متوقف می‌کردم و می‌خوابیدم.

در سال ۲۰۱۴ تمرین‌کننده‌ای را ملاقات کردم و به گروه مطالعه فای آنها پیوستم. از زمانی‌که به آنها پیوسته‌ام، هرگز هنگام مطالعه فا احساس خواب‌آلودگی نکرده‌ام. تا آنجا که یک هم‌تمرین‌کننده با من فا را مطالعه کند، احساس خواب‌آلودگی نمی‌کنم، درعین حال هوشیارتر شده‌ام.

چرا وقتی با تمرین‌کنندگان فا را مطالعه می‌کنم هوشیار می‌مانم اما وقتی به‌تنهایی مطالعه می‌کنم احساس خواب‌آلودگی می‌کنم؟ فکر می‌کنم دلیلش این است که وقتی با تمرین‌کنندگان مطالعه می‌کنم بیشتر تمرکز می‌کنم. وقتی تمام فکرم بر فا متمرکز است، نیروی قدرتمند دافا می‌تواند آن مداخله را از‌بین ببرد.

اکنون حتی وقتی به‌تنهایی فا را مطالعه می‌کنم احساس خواب‌آلودگی نمی‌کنم و می‌توانم بر خواندن تمرکز و توجه کنم.

اما متوجه شده‌ام که برخی از تمرین‌کنندگان هنگام مطالعه فا خواب‌آلود هستند. دلیلش این است که آنها بر فا تمرکز نمی‌کنند.

برای مثال، آنها هنگام خواندن کتاب‌های دافا آب می‌نوشند یا اینکه هنگام مطالعه توجه بیشتری به اعمال دیگران می‌کنند و با کوچکترین صدایی حواس‌شان پرت می‌شود.

وقتی فرد بر فا تمرکز می‌کند، باید بشنود اما به هیچ صدایی گوش نکند؛ باید ببیند اما به افرادی که در اطرافش حرکت می‌کنند توجه نکند، زیرا تمام ذهن فرد بر فا قرار دارد. آنگاه فرد هنگام مطالعه فا احساس خواب‌آلودگی نخواهد کرد.