(Minghui.org) تمرین‌کنندگان محلی فالون گونگ در ۲۸ دسامبر رویداد «دیوار بزرگ حقیقت» را در محله چینی‌ها در مرکز شهر تورنتو برگزار کردند.

در این مکان بنرهایی نصب شده بود که عبارات: «سال نو مبارک» و «حمایت از شکایت ۲۰۰ هزار چینی علیه جیانگ زمین» روی آنها به چشم می‌خورد و عابرانی که با عجله رد می‌شدند، توقف می‌کردند تا در مورد آن بیشتر بدانند.

تعداد زیادی از عابران دادخواستی را امضا کردند که خواستار پایان فوریِ قساوتهای برداشت اعضای بدن زندانیان از جمله تمرین‌کنندگان فالون گونگ محبوس بود. این دادخواست همچنین از پرونده‌های حقوقی علیه دیکتاتور سابق چین، جیانگ زمین حمایت می‌کرد.

رویداد «دیوار بزرگ حقیقت» در محله چینی‌ها در مرکز شهر تورنتو در تاریخ ۲۸ دسامبر ۲۰۱۵

بنری که برای شناساندن نه شرح و تفسیر درباره حزب کمونیست نصب شده بود

به رغم سردی هوا، آقای ژو و همسرش فرزندشان را نیز به این رویداد آورده بودند. همسرش گفت: «ما به اینجا می‌آییم تا شرایطی را فراهم کنیم که مردم بیشتری دربارۀ فالون گونگ و حقیقت آزار و شکنجۀ آن در چین مطلع شوند.»

او دربارۀ این موضوع صحبت کرد که چگونه حزب رسانه‌های داخل چین و حتی بسیاری از رسانه‌های به زبان چینی در کشورهای دیگر را نیز تحت کنترل و نظارت قرار می‌دهد. وی گفت که این رسانه‌ها هنوز هم برای بدنامی فالون گونگ دروغ پراکنی می‌کنند و امیدوار است که مردم با تبلیغات حزب فریفته نشوند.

سام، مهندس عمران در تورنتو

سام که مهندس عمران است، گفت: «حزب کمونیست چین دیوانه است! ما باید جیانگ زمین را به محاکمه بکشانیم.» او دادخواست را امضا و از تمرین‌کنندگان برای تلاش‌های‌شان تشکر کرد.

خانم جولیانا در تورنتو

جولیانا که ساکن تورنتو است گفت: «این خیلی غم‌انگیز است که اعضای بدن تمرین‌کنندگان فالون گونگ به‌زور از بدن‌شان خارج می‌شود. از اقدامات شما برای پایان دادن به آزار و شکنجه حمایت می‌کنم.»

جسی هرب (سمت چپ) و دوستانش از دانشگاه میلرسویل در پنسیلوانیا.

جسی هرب، دانشجوی کالج در دانشگاه میلرسویل در پنسیلوانیا اظهار داشت که پرونده‌های حقوقی علیه جیانگ زمین، گام مثبتی به‌سوی عدالت است. او در حال امضای دادخواست گفت: «من از شما حمایت می‌کنم!»

http://en.minghui.org/html/articles/2016/1/2/154606.html