(Minghui.org) قانونگذاران شهر کاوهسیونگ در ۹ دسامبر، یک روز قبل از روز جهانی حقوق بشر، قطعنامه‌ای را در حمایت از شکایات کیفری علیه جیانگ زمین، دیکتاتور سابق چین، به تصویب رساندند.  

این قطعنامه که توسط خانم کانگ یوچنگ، سخنگوی شورای شهر کاوهسیونگ، در حمایت از شکایات علیه جیانگ زمین، پیشنهاد شد، از دولت چین می‌خواهد تا حاکمیت قانون را در کشور به اجرا درآورد و آزار و شکنجه فالون گونگ را متوقف کند.

این قطعنامه که با حمایت کامل قانونگذاران هر دو حزب مواجه شد و پس از ۳ بار قرائت به تصویب رسید، اولین قطعنامۀ پیشنهاد شده در سطح شهر، در کشورهای چینی‌زبان است که از شکایات علیه جیانگ زمین حمایت می‌کند.

تمرین‌کنندگان فالون گونگ، سخنگوی شورای شهر کاوهسیونگ و سایر اعضای شورا در «جلسه عمومی و مصاحبه مطبوعاتی روز جهانی حقوق بشر ۲۰۱۵» که در ۱ دسامبر ۲۰۱۵ در شهر کاوهسیونگ برگزار شد.

اعضای شورای شهر کاوهسیونگ، فرم گزارشیِ بزرگی را امضاء کردند که جنایات جیانگ زمین را به دادستانی عالی و دادگاه عالی خلق چین گزارش می‌داد.

سخنگوی شورای شهر کاوهسیونگ: حمایت از حقوق بشر، مأموریت زندگی من استسخنگوی شورای شهر کاوهسیونگ، خانم کانگ یو- چنگ

بر اساس اظهارات خانم کانگ، این اولین قطعنامه حقوق بشر است که با حمایتِ اعضای شورای شهر همراه است: «این قطعنامه اعلام می‌دارد که اعضای شورای شهر کاوهسیونگ، پذیرای ارزش‌های جهانی حقوق بشر بوده و مخالف هر رژیمی هستند که با خودکامگی‌اش حقوق بشر را پایمال می‌کند.»

منتخبی از این قطعنامه:

«ازآنجایی‌که، دبیر کل سابق حزب کمونیست چین، جیانگ زمین، از قدرتش سوءاستفاده کرد، قانون اساسی چین و قوانین این کشور را نقض کرد، دستور تأسیس یک "تیم سرپرستی درخصوص مسئله فالون گونگ" و راه‌اندازی سازمان‌های اجرایی‌اش "ادارات ۶۱۰" را صادر کرده و آزار و شکنجه فالون گونگ را شروع کرد که از ۲۰ ژوئیه ۱۹۹۹، تاکنون در چین ادامه دارد.

ازآنجایی‌‌که، جیانگ زمین از قدرتش سوءاستفاده کرد، کنترل، رهبری، نظارت و اجرای آزار و شکنجه فالون گونگ را برعهده گرفت و به کارکنان دولت در تمام سطوح ازجمله دیپلمات‌های مستقر در کشورهای خارجی دستور داد تا فالون گونگ را تحت آزار و شکنجه قرار دهند که به بازداشت غیرقانونی، مرگ، شکنجه و حتی برداشت اجباری اعضای حیاتی بدن تمرین‌کنندگان فالون گونگ منجر شد.

ازآنجایی‌که، سازمان‌های بین‌المللی، ازجمله شورای حقوق بشر سازمان ملل، سازمان عفو بین‌الملل، کمیسیون بین‌المللی آزادی مذهبی در ایالات متحده و کمیسیون اجرایی کنگره ایالات متحده درباره چین، تحقیقاتی انجام داده‌‌اند و گزارشات بسیاری درباره موارد نقض حقوق بشر منتشر کرده‌اند.»

http://en.minghui.org/html/articles/2015/12/14/154078.html