(Minghui.org) یادداشت سردبیردر هر دوی فرهنگ غربی و فرهنگ چینی، اصل مجازات کارمایی به‌طور گسترده‌ای پذیرفته شده است که به ‌موجب آن فرد در نهایت مسئول و پاسخگوی اعمال خود است. تعالیم بنیادین فالون گونگ بر ویژگی‌های این جهان «حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری» بنیان نهاده شده است. این جهان اعمالی را که در هماهنگی با این اصول هستند، پاداش خواهد داد، در‌حالی‌که اعمالی مانند ضرب‌و‌شتم، شکنجه و به‌قتل رساندن مردم، متحمل عقوبت کارمایی خواهند شد. به بیان دیگر، اعمال خوب با خوبی پاداش داده خواهند شد، درحالی‌که اعمال پلید با عقوبت کارمایی روبرو خواهند شد.

مقالاتی مانند این مقاله، یادآوری نیک‌خواهانه این اصل به آنهایی است که مرتکب کارهای نادرست می‌شوند. در‌حالی‌که بسیاری از افرادی که فالون گونگ را تحت آزار و شکنجه قرار می‌دهند، صرفاً در حال «پیروی از دستورات» هستند، بر اساس این قانون جهان، آنها نیز مسئول اعمال خودشان شناخته می‌شوند و تنها با معکوس کردن جریان کارهای بد خود ممکن است از عقوبت رهایی یابند.

رئیس کارخانه آهن و فولاد هاندان

وانگ ییفانگ، رئیس سابق و دبیر حزب کارخانه آهن و فولاد هاندان، از پست خود اخراج و در 2 ژانویه 2017 دستگیر شد.

از زمانی که آزار و شکنجه فالون گونگ به‌دست رژیم کمونیست آغاز شد، بیش از 40 تمرین‌کننده که در کارخانه آهن و فولاد هاندان کار می‌کردند، به جلسات شستشوی مغزی برگزار شدۀ این شرکت و اداره 610 فرستاده شدند؛ دست‌کم 20 تمرین‌کننده را به‌طور موقت یا دایم اخراج کردند و 4 تمرین‌کننده به نام‌های کویی فنگچی، تونگ لانگویی، ژانگ یون‌پینگ و لیو نا، تا سرحد مرگ تحت آزار و شکنجه قرار گرفتند.

کارکنان این شرکت در سال 2001، آقای لیو یونگ، یکی از کارمندان، را به بیمارستان روانی فرستادند. او به‌مدت 12 سال در آنجا حبس بود و تحت سوءرفتارهای غیرقابل تصوری قرار گرفت. هنگامی که پزشک این بیمارستان از حقایق فالون دافا مطلع شد و از شرکت درخواست کرد آقای لیو را از آنجا ببرند، شرکت درخواست او را نادیده گرفت و حتی وقتی کارکنان بیمارستان آقای لیو را به‌طور مستقیم به شرکت بردند، از پذیرش او خودداری کرد.

آقای چین ژونکه، مهندس ارشدِ این شرکت هدف اصلی مدیر این شرکت قرار گرفت. او برای سال‌ها در چهار اردوگاه کار اجباری حبس و به‌طرز وحشیانه‌ای شکنجه شد تا اینکه دیگر قادر به انجام کارهای شخصی‌اش نبود.

وانگ ییفانگ، مدیر ارشد این شرکت، به‌طور کامل مسئول حمایت و کمک به اجرای این سیاست آزار و شکنجه بود.

مرگ ناگهانی مأمور پلیس، در بهترین شرایط زندگی‌اش

هو جیانمین، مأمور پلیسی در اداره پلیس لیانشی، سیاست آزار و شکنجه را به‌طور کامل دنبال می‌کرد و از زمان آغاز آزار و شکنجه در ژوئیه 1999، اغلب تمرین‌کنندگان فالون گونگ را مورد آزار و اذیت قرار می‌داد.

هنگامی که تمرین‌کنندگان سعی کردند او را متقاعد کنند در آزار و شکنجه مشارکت نکند، از گوش دادن به حرف‌های‌شان اجتناب کرد. قبل از شانزدهمین کنگره حزب کمونیست چین در سال 2002، هو 8 تمرین‌کننده فالون گونگ را دستگیر کرد.

او یک کتاب فالون گونگ را از منزل تمرین‌کننده آقای تیان شینچانگ ضبط و آقای تیان و همسرش خانم وانگ روهوا را در بازداشتگاه شماره 1 شهر هاندان حبس کرد. پس از اتمام شانزدهمین کنگره حزب، هو قبل از آزادی این تمرین‌کنندگان، مبلغ زیادی از خانواده‌های‌شان اخاذی کرد.

هو پس از مدت کوتاهی، در پنجاه سالگی درگذشت.