(Minghui.org) چهار تمرین‌کننده فالون گونگ از شهرستان هویان، استان هبی در شهر وولانچابو، مغولستان داخلی در 22 مارس 2017 دستگیر شدند و در بازداشتگاه جینینگ به مدت 15 روز تحت بازداشت غیرقانونی بودند.

این چهار تن، خانم وانگ شوفانگ، خانم لی شوفانگ، خانم لی شیولین و خانم دونگ ژیمئي، پنجاه یا شصت ساله هستند. آنها در شهر وولانچابو مغولستان درحالی که منتظر اتوبوس بودند، با مردم درباره فالون گونگ صحبت می‌کردندکه یک راننده تاکسی گزارش آنها را داد و آنها توسط مأموران اداره پلیس جینینگ دستگیر شدند.

در اداره پلیس، پلیس کیف‌های شان را تفتیش کرد، و کتاب جوآن فالون، یک نسخه دست نوشته شعر باعنوان هنگ یین، تلفن همراه و فلش مموری حاوی مطالب اطلاع‌رسانی فالون گونگ را توقیف کردند.

این چهار تمرین‌کننده به زیرزمین برده شدند، تحت شکنجه نیمکت ببر و به‌طور جداگانه مورد بازجویی قرار گرفتند.

آنها صبح روز بعد به بازداشتگاه منتقل شدند. نگهبانان خواستند لباس زندان را به تن آنها کنند، اما آنها نپذیرفتند.

خانم وانگ شوفانگ روی نیمکت ببر قرار داده شد و اجازه رفتن به توالت را نداشت. او فریاد زد: «فالون دافا خوب است،» از این رو نگهبانان او را مورد ضرب و شتم قرار دادند و او را در تمام شب روی نیمکت ببر نگه داشتند.

خانم لی شویلین در اعتراض گفت: «پلیس نباید مردم را مورد ضرب و شتم قرار دهد. این کار خلاف قانون است.» از این‌رو آنها او را نیز کتک زدند. چهار تمرین‌کننده در اعتراض به این بدرفتاری‌ها دست به اعتصاب غذا زدند.

فرمانده امنیت داخلی از اداره پلیس سه بار برای بازجویی و تحقیق آمد. اما آنها از پاسخ به سؤالات امتناع کردند. در عوض، آنها با آرامش حقایق فالون گونگ را به او گفتند و از او خواستند مردم خوب را مورد آزار و شکنجه قرار ندهد.

آنها 15 روز بعد آزاد و به آنها گفته شد که برای شش ماه آینده تحت نظر خواهند بود.