(Minghui.org) در جریان گفتگو با مردم درباره فالون دافا و آزار و شکنجه، متوجه شدم که بسیاری از آنها هنوز از حقایق اولیهآگاهی ندارند، مانند حقه خودسوزی میدان تیان‌آن‌من که توسط حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) صحنه‌سازی شد. حقه خودسوزی به «قفلی» تبدیل شد که آنها را از پذیرش حقایق بازمی‌دارد و باعث شده است که آنها از دافا متنفر شوند یا نسبت به آن دچار سوءتفاهم شوند.

رد حادثه جعلی خودسوزی

هر شهروند چینی در مورد حادثه خودسوزی میدان تیان‌آن‌من می‌داند، زیرا در تمام طول شبانه‌روز توسط رسانه های ح.ک.چ پخش شده است. به همین ترتیب، مهم است که به مردم کمک کنیم تا حقایق درباره آن را بدانند و اینکه چقدر این حزب شیطانی است.

من معمولاً پیش از صحبت با مردم درباره حقایق دافا، درباره حادثه خودسوزی صحبت می‌کنم. خانمی در ابتدای گفتگوی ما تبلیغات حزب را تکرار کرد. او پس از شنیدن آنچه باید می‌گفتم، بدون وقفه به حرف‌هایم گوش داد.

یکبار دیگر، با مأمور پلیسی تلفنی صحبت کردم. پس از اینکه به حقایق گوش داد، اذعان کرد که حزب کمونیست چین در مورد این حادثه دروغ می‌گوید تا موج نفرت عمومی را علیه تمرین‌کنندگان فالون دافا برانگیزاند.

من همچنین در طول زمان ناهار، ویدئوی آتش دورغین را از طریق لپ‌تاپم برای همکارانم پخش کردم. تأثیر آن بسیار خوب بود.

آگاه‌سازی مردم درباره حادثه خودسوزی برای آنها خوب است. این به آنها کمک خواهد کرد که وقتی با خویشاوندان و دوستان خود که واقعیت‌ها را نمی‌دانند تعامل دارند، حقیقت را از دروغ تمیز دهند.

اگر فقط سطح بالا صحبت کنیم و این حقیقت اساسی را توضیح ندهیم، آنگاه اگر کسی حادثه خودسوزی را مطرح کند، افراد ممکن است به گمراهی کشانده شوند.

علاوه بر ویدئوی آتش دروغین، مقالاتی هستند که به‌وسیله کارشناسان سوخت و عکاسان، حادثه خودسوزی را از دیدگاه‌های مختلف بررسی می‌کند.

می‌خواهم توصیه کنم که تمرین‌کنندگان همچنین حقیقت در مورد حادثه خودسوزی را روشن کنند تا به مردم کمک کنند درک بهتری از دافا داشته باشند و برای آنها آسان‌تر شود که متقاعد شوند از حزب و سازمان‌های جوانانش خارج شوند.