(Minghui.org) فالون گونگ به مردم می‌آموزد که از اصول حقیقت، نیکخواهی، بردباری پیروی کنند. در سال 1999 نزدیک به 100 میلیون نفر در سراسر چین بعد از تجربه بهبود وضعیت سلامتی و خصوصیات اخلاقی‌شان فالون گونگ را تمرین می‌کردند. جیانگ زمین رهبر سابق جزب کمونیست چین (ح.ک.چ) جیانگ زمین، محبوبیت روز افزون این تمرین معنوی را به عنوان تهدیدی برای ایدئولوژی الحادی حزب کمونیست چین دید و در 20 ژوئیه 1999 دستور ممنوعیت این تمرین را صادر کرد.

وب‌سایت مینگهویی مرگ هزاران نفر از تمرین‌کنندگان فالون گونگ را به دلیل آزار و شکنجه در طی 19 سال گذشته تأیید کرده است، اما معتقد است که تعداد واقعی آنها بسیار بالاتر است. تعداد بیشتری بخاطر ایمان خود زندانی و شکنجه شده‌اند.

تمرین‌کنندگان فالون گونگ سراسر دنیا به‌مناسبت بزرگداشت هم‌تمرین‌کنندگانی که در نتیجه این آزار و شکنجه کشته شده‌اند، و درخواست برای پایان دادن به این قساوت، در سالروز 20 ژوئیه راهپیمایی، رژه و مراسم شمع‌افروزی برگزار می‌کنند. در ادامه گزارش‌هایی درباره مراسم شمع‌افروزی در تایلند و ماکائو ارائه شده است.

مراسم شمع‌افروزی در تایلند

تمرین‌کنندگان فالون گونگ در شب 15 ژوئیه 2018 در پارک لمپینی، در بانکوک، تایلند، مراسم شمع‌افروزی برگزار کردند. آنها خواستار پایان دادن به آزار و شکنجه شدند.

تمرین‌کنندگان فالون گونگ یاد و خاطره هم‌تمرین‌کنندگانی را که در نتیجه آزار و شکنجه در چین جان باختند، گرامی می‌دارند

رهگذران درباره فالون گونگ اطلاعات کسب می‌کنند

تمرین‌کنندگان فالون گونگ تمرینات را نمایش دادند و فالون گونگ را به رهگذران معرفی کردند. آنها همچنین آزار و شکنجه وحشیانه انجام شده توسط ح.ک.چ و برداشت اجباری اعضای بدن تمرین‌کنندگان فالون گونگ زنده بامجوز حکومت را فاش کردند. بسیاری از رهگذران ایستادند تا اطلاعات بیشتری کسب کنند.

خانم وانگ اهل شمال شرقی چین در هنگام شرکت در این رویداد غمگین بود. مادرش در یکی از زندان‌های ح.ک.چ بخاطر تحمل بیش از دوازده روش شکنجه و تقریباً فلج شده بود. وانگ و خواهرش نیز بارها دستگیر و شکنجه شدند. شش سال پیش در 20 ژوئیه به همراه همسرش در اردوگاه کار اجباری مخوف ماسانجیا حبس شد. بعد از آن عمه‌ا‌ش نیز در اردوگاه کار اجباری ماسانجیا زندانی و شکنجه شد. عمه‌اش دو سال پیش به دلیل شکنجه در روز 20 ژوئیه فوت کرد.

مراسم شمع‌افروزی در ماکائو

تمرین‌کنندگان فالون گونگ در 17 ژوئیه 2018 در ساعت 8 صبح در مقابل دفتر هماهنگی چین در ماکائو تجمع کردند. آنها به آزار و شکنجه انجام شده توسط ح.ک.چ اعتراض کردند و خواهان پایان دادن به این خشونت شدند. آنها به‌منظور بزرگداشت هم‌تمرین‌کنندگانی که در این آزار و شکنجه جان باختند، مراسم شمع‌افروزی برگزار کردند.

تمرین‌کنندگان در ماکائو مراسم شمع‌افروزی برگزار می‌کنند