(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون گونگ در بالی، اندونزی، در 15 ژوئیه 2018 مجموعه فعالیت‌هایی را در دنپاسار، مرکز بالی برگزار کردند تا 19 سال مقاومت مسالمت‌آمیز علیه آزار و شکنجه حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) را گرامی بدارند و خواستار حمایت عمومی برای کمک به توقف جنایات ح.ک.چ شوند.

فعالیت‌های آنها شامل انجام تمرینات به‌صورت گروهی، تجمع، راهپیمایی، جمع‌آوری امضاء و مراسم شمع‌افروزی بود.

تمرین‌کنندگان فالون گونگ بنری را برافراشتند که رویش نوشته شده بود: «به توقف آزار و شکنجه فالون گونگ در چین کمک کنید.»

گروه نوازندگان طبل کمری جلودار این راهپیمایی بود که با گروهی از تمرین‌کنندگان که بنرها را در دست داشتند، دنبال می‌شد. در ادامه نیز گروهی از تمرین‌کنندگان، تصاویر هم‌تمرین‌کنندگان جان‌باخته طی این آزار و شکنجه را در دست داشتند. تماشاگران با اشاره دست تمرین‌کنندگان را تأیید، فالون گونگ را تحسین و حمایت خود را ابراز می‌کردند.

راهپیمایی در بالی، خواستار پایان دادن به آزار و اذیت ح.ک.چ.

تماشاگران با اشاره دست تمرین‌کنندگان فالون گونگ را تأیید می‌کنند.

بسیاری از مردم دادخواستِ پایان دادن به جنایات برداشت اجباری اعضای بدن تمرین‌کنندگان زنده فالون گونگ به‌دست ح.ک.چ را امضاء کردند. آنها از این آزار و شکنجه وحشیانه شوکه شده بودند و می‌خواستند به توقف آن کمک کنند.

جمع‌آوری امضاء برای دادخواست پایان دادن به جنایات ح.ک.چ.

تمرین گروهی تمرین‌کنندگان فالون گونگ در لاپانگان پوپوتان بادونگ.

دو گردشگر از استرالیا تمرینات فالون گونگ را یاد می‌گیرند.

سه گردشگر از چین ضمن ابراز خوشحالی از دیدن فعالیت‌های فالون گونگ، فلایرهای معرفی این تمرین را دریافت کردند و تصمیم گرفتند از تمام سازمان‌های کمونیستی که قبلاَ به آنها پیوسته بودند، خارج شوند.

تمرین‌کنندگان به هنگام غروب با روشن کردن شمع‌هایی برای هم‌تمرین‌کنندگانی که طی این آزار و شکنجه به‌دست ح.ک.چ جان باخته‌اند، سوگواری کردند. آنها مصمم بودند همچنان به تلاش‌شان برای روشنگری حقیقت ادامه دهند و خواستار پایان دادن به این قساوت‌ها باشند.

مراسم شمع‌افروزی در سوگ تمرین‌کنندگان فالون گونگی که در چین جان خود را ازدست داده‌اند.